artikel

Preventiemedewerker onder de loep

Wetgeving

Het uiteindelijke doel is om een ‘verbeterde’ visie te formuleren op de functie preventiemedewerker. De input voor dit onderzoek kwam onder meer uit een vrij toegankelijke vragenlijst op internet en door middel van telefonische interviews met kandidaten. Meer dan 350 preventiemedewerkers, or’s, ErgoCoaches en arboprofessionals hebben daaraan meegewerkt. Aan het einde van dit artikel lichten we een tipje van de sluier op over de resultaten.

 

Arbowet

Voor 1 juli 2005 was een werkgever in Nederland verplicht zich aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst. Dat was deels in strijd met de Europese richtlijn, waarin staat aangegeven dat de preventieve zorg met voorrang intern georganiseerd moet worden. Om die reden is de Arbowet op 1 juli 2005 gewijzigd. Sindsdien kan ook gekozen worden voor een of meerdere contracten met gecertificeerde arbodeskundigen, in plaats van met een arbodienst. Daarnaast is iedere werkgever verplicht om zich op het gebied van arbeidsomstandigheden te laten bijstaan door een of meer deskundige werknemers (artikel 13 Arbowet).

Deze werknemers worden in de praktijk vaak preventiemedewerkers genoemd. Bij organisaties met niet meer dan 25 werknemers mogen de preventietaken ook worden verricht door de werkgever zelf.

 

Taken

De taken die een preventiemedewerker volgens de Arbowet in elk geval moet hebben, zijn:

• meewerken aan de RI&E;

• het uitvoeren van maatregelen die voortkomen uit de RI&E;

• het adviseren en samenwerken met de medezeggenschap.

Uiteraard kan elke organisatie ervoor kiezen om de preventiemedewerker nog meer taken toe te bedelen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van voorlichting en het uitvoeren van metingen. Volgens de Arbowet hebben preventiemedewerkers rechtsbescherming, met de bedoeling dat zij hun taken onafhankelijk uit kunnen voeren.

 

Tipje van de sluier

Sinds februari hebben meer dan 300 mensen de vragenlijst op internet ingevuld. Uit de resultaten komt de volgende top 3 van opvallende zaken:

• slechts 20 procent van de preventiemedewerkers heeft

structureel overleg met de

medezeggenschap;

• ruim 65 procent van de medewerkers weet de preventiemedewerkers in het eigen bedrijf te vinden;

• bij 80 procent van de bedrijven is de functie van preventiemedewerker al meer dan drie jaar ingevuld.

 

Als belangrijkste meerwaarde van de preventiemedewerker geven respondenten aan dat preventiemedewerkers ervoor zorgen dat het arbeidsomstandighedenbeleid op de kaart staat en blijft staan, en dat preventiemedewerkers het bewustzijn rond veiligheid en gezondheid vergroten.

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar we kunnen voorzichtig stellen dat de preventiemedewerker een belangrijke functie lijkt te zijn om het arbobeleid levend te houden. Op 1 juli 2010, de dag van de preventiemedewerker, weten we meer. Tijdens het congres Feest & Visie maken de auteurs van dit artikel dan de volledige resultaten van het onderzoek bekend.

 

 Congres Feest & Visie

Op de Dag van de preventiemedewerker organiseren FNV Formaat, Kluwer, LOCOmotion en BvAA  het congres Feest & Visie. Met een terugblik op de ontwikkeling van de functie in de afgelopen vijf jaar. Met een presentatie van de uitkomsten van het in dit artikel genoemde onderzoek. En met een blik in de toekomst: in een forumdiscussie formuleren we een visie voor de komende vijf jaar.

Het middagprogramma speelt zich af op drie themapleinen (kennis, communicatie en producten) met elk 5 vrij toegankelijke workshops. Zo kunt u ter plaatse uw eigen programma samenstellen. Daarnaast is er een uitgebreide informatiemarkt in de ruime foyer.

Kom ook op 1 juli feest vieren en een visie formuleren! Locatie: Utrecht, Domus Medica. Bekijk het volledige programma en schrijf u in op http://www.kluwershop.nl/opleidingen/arbo/.

 

Auteurs: Ir. Nicole Pikkemaat en Ir. Carolina Verspuij werken beiden als trainer/adviseur/coach Arbeid en Gezondheid bij FNV Formaat

Reageer op dit artikel