artikel

Schade(ge)val

Wetgeving

De Arbowet regelt niets met betrekking tot de aansprakelijkheid van de werkgever. Dat wordt geregeld in artikel 6:758 van het BW. Ambtenaren kennen gelijksoortige regelingen die in jurisprudentie volledig gelijk op lopen.
Hier is sprake van een ongeval dat tijdens de dienst/de arbeid plaatshad. Of er sprake is van aansprakelijkheid is zonder kennis van alle feiten niet zo eenvoudig te beoordelen. Er zijn uitspraken die al heel snel de verantwoordelijkheid bij de werkgever leggen, maar de laatste tijd zijn er ook uitspraken die daar wat op terugkomen.
Overigens is er nog een ander artikel in het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:611) dat gaat over goed werkgeverschap. Ook al wordt er geen aansprakelijkheid aangenomen, dan toch kan de werkgever op basis hiervan gehouden zijn de schade te vergoeden. Daar het ongeval in diensttijd heeft plaatsgevonden en de gemeente regelingen kent voor dit soort gevallen, lijkt het verstandig de geleden schade gewoon te vergoeden. Als de werknemer dit juridisch zou aankaarten, wordt hij waarschijnlijk in het gelijk gesteld.

Reageer op dit artikel