artikel

Jaaropgave

Wetgeving

In

artikel 9.5 Arbobesluit is aangegeven welke bepalingen ook bij het werken met vrijwilligers van toepassing zijn. Artikel 7.4a, waarin de keuringen geregeld zijn, staat daar niet bij. Keuringen hoeven volgens de Arbowet dan ook niet uitgevoerd te worden. Toch zou ik de arbeidsmiddelen wel regelmatig laten keuren. Bij een eventuele civiele schadevergoedingsprocedure na een ongeval zal de rechter bekijken wat er is gedaan om het ongeval te voorkomen. Regelmatig keuren kan daar een onderdeel van zijn.

Reageer op dit artikel