artikel

Man werkt niet mee aan re-integratie

Wetgeving

Dit lukt niet. In december 2009 roept een expertisearts hem op om te onderzoeken welke functionele mogelijkheden hij nog heeft. De werknemer breekt dit onderzoek voortijdig af. Daarop stopt de werkgever de loonbetaling.

De werknemer vordert tot twee keer toe in een kort geding doorbetaling van loon, maar dat wordt telkens afgewezen. Hij ontvangt sinds augustus 2011 een IVA-uitkering. Die ging toen pas in, omdat de aanvraag te laat was ingediend. De werkgever wil ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer is het daarmee eens, maar eist wel een vergoeding.

Volgens de kantonrechter is het uitgangspunt dat bij een ontbinding na twee jaar arbeidsongeschiktheid geen vergoeding wordt toegekend, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. De werkgever heeft aan zijn re-integratieverplichting voldaan en zelfs een extern bureau ingeschakeld. Dat het traject zo lang heeft geduurd, komt vooral door de fysieke beperkingen van de werknemer.

De werkgever heeft weliswaar een loonsanctie gekregen, maar dat kwam omdat het re-integratieverslag niet compleet was, en niet omdat er te weinig aan re-integratie was gedaan. De werkgever kan niet worden verweten dat hij loonbetaling heeft stopgezet. De werknemer wilde immers niet meewerken aan het onderzoek door de expertisearts.

Het is ongelukkig dat de man gedurende een groot aantal maanden noch loon noch een WIA-uitkering heeft ontvangen. Maar dit is ook aan hemzelf te wijten, doordat hij geen WIA heeft aangevraagd. De werkgever kon die aanvraag niet doen, omdat het WIA-dossier niet compleet was. En dat was weer het gevolg van de weigering van de werknemer om zich door de expertisearts te laten onderzoeken. Daarom concludeert de rechter dat de werknemer geen aanspraak kan maken op een ontbindingsvergoeding.

Reageer op dit artikel