artikel

Zieke werknemer onbereikbaar

Wetgeving

Medio april 2011 vraagt de werkgever schriftelijk om eens per twee weken telefonisch contact op te nemen. Na een paar mislukte pogingen hebben beide partijen op 28 april contact met elkaar, maar vanaf begin mei niet meer.

De werkgever zet de loonbetaling vanaf mei stop. De bedrijfsarts deelt eind mei mee dat hij de werknemer arbeidsgeschikt acht voor aangepast werk, waarbij zijn dominante arm niet wordt belast. De werknemer vordert nu in kort geding doorbetaling van zijn loon.

De kantonrechter stelt vast dat de werknemer zich niet aan de afspraken heeft gehouden die met de werkgever zijn gemaakt. Hij heeft noch in mei noch in juni contact met de werkgever opgenomen. Evenmin was hij bereikbaar voor de werkgever, zoals van hem verwacht mocht worden gezien zijn arbeidsongeschiktheid. Op grond van de toepasselijke cao moet een werknemer bereikbaar zijn voor controle door of namens de werkgever. De werknemer heeft op de zitting aangegeven dat hij op advies van zijn huisarts zijn zakelijke telefoon had uitgeschakeld, waardoor hij niet meer telefonisch bereikbaar was voor de werkgever. Als dat zo is, dan had hij de werkgever hierover moeten informeren. Dit heeft hij nagelaten.

Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter was de werknemer dan ook verwijtbaar onbereikbaar en onttrok hij zich op deze wijze aan elke controle door de werkgever. Daarom is de kantonrechter in deze kortgedingprocedure dan ook van oordeel dat de werkgever op juiste gronden de loonbetaling heeft stopgezet. Het uitblijven van het loon levert ook geen ernstige onbillijkheid op jegens de werknemer, omdat niet valt te zeggen hoe in de bodemprocedure over de loonstopzetting en de daaraan ten grondslag gelegde argumenten zal worden geoordeeld.

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel