artikel

Werkhervatting geweigerd

Wetgeving

Begin augustus 2011 wordt de werknemer na een ziekmelding niet thuis aangetroffen. Als de bedrijfsarts de werknemer op 15 september 2011 arbeidsgeschikt verklaart, gaat de werknemer niet aan de slag. Volgens de werkgever heeft de werknemer in september twee dagen onwettig verzuimd. Hij wordt gesommeerd om uiterlijk 19 september weer aan het werk te gaan.

De werknemer verschijnt weer niet en krijgt een allerlaatste waarschuwing. Hij krijgt vervolgens nog de gelegenheid om de contactgegevens van zijn huisarts door te sturen, maar die komen niet aan bij de bedrijfsarts. Op 11 oktober 2011 wordt de werknemer op staande voet ontslagen.

De werknemer stapt naar de rechter om het ontslag ongedaan te maken.

De werkgever vraagt tegelijkertijd voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter is van oordeel dat het wettelijk opzegverbod niet van toepassing is, omdat de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat de werknemer arbeidsgeschikt is en de werknemer geen deskundigenoordeel heeft aangevraagd.

Zowel de bedrijfsarts als de huisarts hebben vastgesteld dat er sprake is van werkgerelateerde spanningen, maar dit houdt volgens de rechter niet in dat de werknemer ziek is. De werknemer heeft niets aangevoerd waaruit zou blijken dat hij zijn werkzaamheden niet hoefde te hervatten en dat de oorzaak daarvan voor rekening van de werkgever komt. Er is wel gesproken over een beeindigingsovereenkomst. Maar omdat de werknemer die niet wilde tekenen, had hij zijn werk weer moeten hervatten.

De werknemer was ook overgeplaatst naar een andere locatie met een nieuwe leidinggevende. Als hij dan toch nog mediation had gewild, had hij dat moeten aangeven. De werknemer heeft tot drie keer toe werkhervatting geweigerd, de werkgever heeft een loonsanctie toegepast en de werknemer is meerdere keren gewaarschuwd voor de consequenties van zijn werkweigering.

Dat zijn bijkomende omstandigheden die maken dat ontbinding wegens een dringende reden gerechtvaardigd is.

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel