artikel

Racistisch geraaskal op Twitter

Wetgeving

Een beveiligingsmedewerker in het casino slaat racistische praat uit op Facebook en Twitter. Genoeg grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

Racistisch geraaskal op Twitter

Op de arbeidsovereenkomst is een arbeidsreglement van toepassing waarin staat dat ontslag op staande voet kan worden gegeven bij ernstige overtredingen. Een bijlage van dit reglement geeft een gedragscode die een verbod bevat op het verspreiden van racistisch, discriminerend en beledigend materiaal.

Racistisch

In 2007 krijgt de werknemer een officiële waarschuwing voor het inzien van vertrouwelijke informatie . In 2014 krijgt hij opnieuw zo’n waarschuwing voor een verbale uitval tegen een collega. Begin 2015 laat de werknemer zich behoorlijk racistisch uit op social media (Facebook en Twitter). Een deel van zijn proza luidt: “D’r uit dat achtergesteld niet werkend profiterende criminele gehersenspoelde Islamtuig … wat moet dat tuig hier? Terug de hete zandbak in … bom erop klaar!” Na een gesprek met zijn leidinggevenden wordt hij op non-actief gesteld. De werkgever verzoekt in kort geding ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Primair wegens een dringende reden, subsidiair wegens verandering van omstandigheden.

Zero tolerance

De kantonrechter overweegt dat de werkgever een strikt zero tolerance-beleid voert met betrekking tot ernstige overtredingen en wangedrag. Het arbeidsreglement noemt discriminatie uitdrukkelijk als voorbeeld. Eerdere waarschuwingen aan de werknemer hadden betrekking op andersoortige uitlatingen op social media die in ernst niet vergelijkbaar zijn met het racistisch geraaskal van begin 2015. Bij de werkgever ontbreekt evenwel een social media-code. De uitlatingen zijn weliswaar deels onder werktijd geplaatst, maar waren niet rechtstreeks gericht tot bepaalde collega’s of klanten op de werkvloer. Daarnaast blijkt niet dat de werknemer vóór 2015 soortgelijke uitlatingen heeft gedaan.

Druppel

Daarom ziet de rechter geen dringende reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Maar er is wel sprake van een verandering in omstandigheden. De uitlatingen op social media zijn de druppel die de emmer deed overlopen. Bij de werkgever is het vertrouwen weggevallen dat de werknemer in de toekomst zijn gedrag blijvend op positieve wijze zal veranderen. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. Omdat het wegvallen van de vertrouwensbasis geheel aan de werknemer is te wijten krijgt hij geen ontslagvergoeding.

 

Bron: Kantonrechter Maastricht 31 maart 2015, JAR 2015, 120; ECLI:NL:RBLIM:2015:2660
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Bijblijven op het gebied van jurisprudentie? Kom naar de Arbo Wetgeving & Actualiteitendag op 12 november.

Reageer op dit artikel