artikel

Is botsing schending zorgplicht?

Wetgeving

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden houdt een apothekersassistente langdurige pijnklachten na een botsing. Heeft haar werkgever zijn zorgplicht geschonden?

Is botsing schending zorgplicht?

Een apothekersassistente in een ziekenhuis loopt tijdens haar werkzaamheden letsel op aan haar pols. Een verpleegkundige, die haastig voorbij loopt vanwege een oproep, stoot tegen een dossierkar waardoor dossiers dreigen te vallen. In een reflex vangt de assistente de vallende dossiers op en ontwricht daarbij haar pols.

Pijnklachten

Na het ongeval heeft de apothekersassistente zich met pijnklachten gemeld bij de spoedeisende hulp. Vervolgens heeft zij nog enige tijd doorgewerkt met behulp van een brace. De pijnklachten zijn echter niet verdwenen. De behandelend arts concludeert dat werkneemster lijdt aan een Complex Regionaal Pijn Syndroom. Daarnaast lijdt zij aan erfelijke polyneuropathie waardoor zij in een rolstoel is beland. De neuroloog heeft geen causaal verband kunnen leggen tussen beide aandoeningen. Werkneemster heeft het ziekenhuis aansprakelijk gesteld voor haar (letsel)schade. Het ziekenhuis en diens verzekeraar hebben de aansprakelijkheid betwist.

Gevaarzettend gedrag

De kantonrechter oordeelt dat in het midden kan blijven wie tegen wie aangebotst is. Zelfs als wordt aangenomen dat de verpleegkundige tegen werkneemster is aangebotst, dan maakt dat het gedrag van de verpleegkundige nog niet onrechtmatig. Gevaarzettend gedrag, zoals het rennen door een gang, is alleen onrechtmatig als het oplopen van letsel voor de verpleegkundige voorzienbaar had moeten zijn. Bovendien heeft de werkneemster erkend dat zij de pieper van de verpleegkundige had gehoord en is het gebruikelijk dat de verpleegkundige dan met spoed de gewenste hulp gaat verlenen. In de gegeven omstandigheden was het voor de verpleegkundige niet voorzienbaar dat zij, door hard te rennen, in botsing zou kunnen komen met werkneemster en daarbij letsel zou kunnen veroorzaken.

Zorgplicht

Daarnaast oordeelt de kantonrechter dat het ziekenhuis haar zorgplicht niet heeft geschonden: het was een alledaagse botsing in een op zichzelf niet gevaarlijke werksituatie. Voor het risico op botsingen in ruimten waar mensen samen verkeren hoeft de werknemer niet specifiek te waarschuwen. En aangezien zich ook niet eerder een dergelijk ongeval heeft voorgedaan, kan het ziekenhuis geen verwijt worden gemaakt. Kortom: een noodlottig ongeval met voor de apothekersassistente pijnlijke gevolgen.

 

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 6 januari 2006, ECLI:NL:RBMNE:2016:3
Auteur: Pascal Willem | WVO Advocaten

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie? Kom naar de Arbo wetgeving & Actualiteitendag op 21 april 2016.

Reageer op dit artikel