artikel

Dikke knie wel degelijk door werk

Wetgeving

Een langdurig werkloze is aan de slag bij een kringloopcentrum, valt en bezeert zijn knie. Maar volgens de werkgever is er geen relatie tussen werk en dikke knie.

Dikke knie wel degelijk door werk

Phoenix detacheert mensen met een uitkering, met als doel hun positie op de reguliere arbeidsmarkt te versterken.

Val op dalende laadklep vrachtwagen

Een man heeft vanaf september 2009 vijf maanden gewerkt op grond van een zogenoemde ‘Voorbereidingsovereenkomst TWB’ (Transferium Werk en Bijstand). Hij was gedetacheerd bij een kringloopcentrum. Samen met twee collega’s haalde hij bij het milieupark afgedankte elektronische apparaten op om naar het kringloopcentrum te brengen. In november 2009 valt hij op een milieupark bij het uitladen van de vrachtwagen op de dalende laadklep. Hij stelt Phoenix aansprakelijk voor de schade als gevolg van het ongeval. De kantonrechter wijst dit toe.

Ongeval tijdens uitoefening werkzaamheden

In beroep van Phoenix stelt het gerechtshof vast dat de man een ongeval is overkomen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. De oorzaak staat niet geheel vast, maar volgens vaste rechtspraak kan van het slachtoffer niet worden verlangd dat hij de precieze toedracht bewijst. Het slachtoffer heeft schade geleden. Dat wordt mede ondersteund door verklaringen van collega’s. Volgens de bijrijder trok het slachtoffer hard aan de palletwagen terwijl de laadklep daalde. Toen hij enkele stappen achteruit liep, viel hij en kwam zijdelings op de laadklep terecht.

Samenhang werk-gevolgen dikke knie

Volgens Phoenix ging het om een niet-werkgerelateerde zwelling van de knie. Het hof verwerpt dit en ziet samenhang in de gevolgen: er was direct sprake van pijn; collega’s wilden hem naar het ziekenhuis brengen; de dag erna heeft hij zich ziek gemeld met een dikke knie; er is zwelling geconstateerd door de verzuimcontroleur en de huisarts en direct na het ongeval is hij een maand arbeidsongeschikt. Het hof acht het goed mogelijk dat het slachtoffer de waarschuwing van zijn collega’s voor de dalende laadklep niet heeft gehoord. Maar de zorgplicht van een werkgever houdt ook in dat werknemers op zo’n wijze instructie krijgen dat ze niet alleen worden gewaarschuwd, maar de werkgever ook controleert of die waarschuwing is gehoord en begrepen.

Toezien op geven en naleven instructies

Het ging om werk op een in de hoogte verstelbaar platform, met risico op vallen. Dat de laadklep continu van hoogte verandert is een extra reden om een dergelijke waarschuwing te verifiëren. Zeker gezien de ervaringsregel dat het dagelijks verkeren in een bepaalde situatie leidt tot vermindering van de benodigde oplettendheid. Ook speelt een rol dat het niet ging om reguliere arbeid. Het slachtoffer behoorde tot de groep van langdurig werklozen en (arbeids)gehandicapten die moeite heeft te re-integreren in de arbeidsmarkt. Kennelijk een groep werknemers die niet zonder meer gewend is om te gaan met werksituaties en instructies. Des te belangrijker dus om erop toe te zien dat zij instructies hebben begrepen en die ook naleven. Het beroep wordt verworpen.

 

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 september 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4027
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag op 17 november 2016

Reageer op dit artikel