artikel

Re-integratie ook plicht van werknemer

Wetgeving

Ziek worden kan iedere werkende overkomen. Na herstel vraagt de re-integratie wel om inspanning van zowel werkgever als werknemer. Laat die laatste het afweten, dan kan hem dat zijn baan kosten.

Re-integratie ook plicht van werknemer

Een thans 51-jarige man is sinds januari 2010 permanent bij een bedrijf gedetacheerd als algemeen medewerker terrein. Hij valt in januari 2016 uit.
De bedrijfsarts constateert beperkingen in het dynamisch handelen en het persoonlijk functioneren. Het einddoel van de re-integratie wordt gesteld op algehele terugkeer in het eigen werk.

Uitbouwen van te werken uren loopt spaak

Vanaf maart 2016 start de man met lichte werkzaamheden. Het uitbouwen van het aantal uren loopt echter spaak, omdat de werknemer zich regelmatig ziek meldt. Er volgt een periode met afmelden, niet nakomen van afspraken, nogmaals aangepast werk en – na een deskundigenoordeel van het UWV – het opstarten van een tweede-spoortraject. Na 26 september 2016 heeft de werknemer geen enkele re-integratie-inspanning meer verricht.

Werkgever verzoekt om ontbinding arbeidsovereenkomst

De werknemer verschijnt in januari 2017 niet op de afspraak met de begeleider van USG Restart. In februari stelt de deskundige opnieuw vast dat de werknemer kan werken. Hij krijgt opdracht om de eerstvolgende maandag met aangepast werk te beginnen. Vervolgens bericht hij die dag dat hij zich daartoe niet in staat acht. De werkgever is het zat en verzoekt de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Werknemer nog ziek, opzegverbod geldt niet

De kantonrechter oordeelt op de zitting – waarop de werknemer niet is verschenen – dat de werknemer nog steeds ziek is. Maar de rechter acht het opzegverbod niet van toepassing, omdat de werknemer afspraken over aangepast werk zonder deugdelijke grond weigert na te komen. De werkgever heeft veel geduld gehad en veel pogingen gedaan om met gesprekken en brieven de werknemer te activeren. Zelfs de loonstop na 29 september 2016 heeft geen enkel effect gehad.

Structurele weigering tot re-integratie onacceptabel

Herplaatsing binnen een redelijke termijn in een andere passende functie, al dan niet met aanvullende scholing, ligt niet in de rede. Van de werkgever kan daarom niet langer worden gevergd deze structurele weigering om te re-integreren te accepteren. Daarom moet de arbeidsovereenkomst tot een einde komen. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst per 1 mei 2017, conform de geldende opzegtermijn. De werknemer moet ook (een deel van) de proceskosten van de werkgever betalen.

Bron: Kantonrechter Roermond, 31 maart 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:2954
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel