artikel

Ook loonaanvulling in derde ziektejaar?

Wetgeving

Een elektromonteur krijgt in zijn tweede ziektejaar een loonaanvulling tot 90 procent van het contractuele brutoloon. Zijn werkgever moet ook in het derde ziektejaar loon doorbetalen. Met aanvulling? De werkgever meent van niet.

Ook loonaanvulling in derde ziektejaar?

De monteur wordt in mei 2014 volledig arbeidsongeschikt. Het UWV legt de werkgever in februari 2016 een loonsanctie op tot 1 mei 2017 wegens tekortschietende re-integratie-inspanningen. De werkgever heeft de loondoorbetaling op 1 mei 2016 gestopt. De kantonrechter heeft de vordering van de werknemer toegewezen om het loon ook in dit derde ziektejaar door te betalen. De werkgever gaat in beroep. Hij erkent dat hij loon is verschuldigd. Maar hij is van mening dat dit voor het derde ziektejaar slechts 70 procent van het wettelijk minimumloon bedraagt.

Kern geding: ook aanvulling loon in derde ziektejaar?

Volgens het hof geldt in dit hoger beroep (in kort geding) als uitgangspunt het contractuele loon, omdat de betalingsverplichting berust op de loonsanctie die tot 1 mei 2017 is opgelegd voor het derde ziektejaar. De kern van het geding is of de werknemer na twee jaar ziekte recht heeft op 90 procent of op 70 procent van het contractuele brutoloon. Daarbij gaat het dus om de periode waarvoor de UWV een loonsanctie heeft opgelegd: mei 2016 – mei 2017, het derde ziektejaar.

Artikel 7:629 BW geeft basis duur en omvang loondoorbetaling

Artikel 7:629 BW geeft de basis voor zowel de duur als de omvang (kort gezegd: 70 procent) voor de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. De werknemer had op grond van artikel 67 van de cao Metaal en Techniek tijdens zijn tweede ziektejaar recht op 90 procent van het loon. Dit betekent volgens het hof niet dat hij dit recht ook heeft gedurende het derde ziektejaar. Dit blijkt niet uit de arbeidsovereenkomst.

Stopzetten loonaanvulling niet strijdig met goed werkgeverschap

Het is ook niet in strijd met goed werkgeverschap om de loonaanvulling na het tweede ziektejaar te wijzigen of te stoppen. Partijen zijn het erover eens dat de werkgever zijn re-integratieverplichtingen heeft geschonden. Maar dat betekent niet dat de werkgever gedurende het derde ziektejaar 90 procent van het contractuele loon moet betalen. Het bezwaar van de werkgever slaagt. Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter voor zover het doorbetaling betreft van meer dan 70 procent van het brutoloon vermeerderd met de verhogingen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2508
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel