artikel

Glijpartij in winkel, werkgever aansprakelijk?

Wetgeving

Een caissière bij een filiaal van ALDI loopt letsel op bij een glijpartij. Dit gebeurt na het doen van boodschappen voor eigen gebruik. Is haar werkgever aansprakelijk voor de opgelopen schade?

Glijpartij in winkel, werkgever aansprakelijk?

De glijpartij in het filiaal vindt plaats op 7 september 2010. De vrouw in kwestie loopt letsel op en meldt zich de volgende dag ziek. Eén getuige heeft een handgeschreven verklaring gegeven aan de manager. Die herhaalt zij later mondeling aan een onderzoeker.

Werkneemster glijdt uit over natte plek na het werk

De werkneemster heeft na het boodschappen doen bij de inpaktafel een pot wortelen en erwtjes laten vallen. Zij maakt dat zelf met water schoon. Bij het afrekenen van de boodschappen glijdt ze uit over de natte plek. In 2016 geeft de getuige op verzoek van de werkneemster een nieuwe (afwijkende) verklaring af. De werkgever wijst aansprakelijkheid af.

> LEES OOK: Struikelpartij door slacklines: zorgplicht?

Werkgever: glijpartij vindt plaats in eigen tijd

De kantonrechter behandelt eerst het meest verstrekkende verweer van de werkgever. Dat luidt dat de schade van de werkneemster niet is veroorzaakt tijdens de uitoefening van haar werk. Zij is immers gevallen op het moment dat zij voor zichzelf buiten werktijd boodschappen deed.

Kantonrechter: verklaringen van vlak na ongeval doorslaggevend

De kantonrechter vindt de verklaringen van vlak na het ongeval doorslaggevend. De ervaring leert dat zulke verklaringen, opgemaakt in eigen bewoordingen, de meest betrouwbare zijn. Omdat getuigen zich het voorval dan nog goed herinneren. Hij vindt de geloofwaardigheid daarvan groter dan van een zes jaar later onder ede afgelegde verklaring. Ook al omdat de getuige daaraan voorafgaand meerdere malen met de werkneemster heeft gesproken.

> LEES OOK: Grensoverschrijdend gedrag? Eerst bewijzen

Ongeval vond niet plaats bij uitoefening werk

Terecht voert de werkneemster aan dat de uitleg van het begrip “in de uitoefening van werkzaamheden” niet te beperkt moet zijn. Maar gelet op de feitelijke gang van zaken, opgenomen in de verklaringen, oordeelt de kantonrechter dat het ongeval niet heeft plaatsgevonden bij de uitoefening van het werk.

Werkneemster viel als klant, niet als werknemer

Het staat buiten kijf dat het ongeval is gebeurd nadat de werkneemster klaar was met haar werk voor die dag. Zij deed boodschappen voor eigen gebruik. De werkneemster bevond zich op dat moment als klant in het filiaal, niet als werknemer. Dat maakt dat er geen sprake is van werkgeversaansprakelijkheid van ALDI.

Werkgever heeft evenmin zorgplicht geschonden

En wat als het wel zou zijn gegaan om uitoefening van de werkzaamheden? Ook dan zou de vordering zijn afgewezen. Want de werkgever heeft zijn zorgplicht niet geschonden. Er was ook geen sprake van een onrechtmatige daad of gebrekkige opstal. De kantonrechter wijst de vorderingen van de werkneemster daarom af.

> LEES OOK: Is zorgplicht ook risicoaansprakelijkheid?

 

Bron: Kantonrechter Den Haag, 8 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:14820
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie en de Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel