artikel

Ontslagdreiging na werkweigering beetje overdreven?

Wetgeving

Een ad hoc gegeven opdracht van de werkgever niet uitvoeren als je 8 uur werktijd er al opzitten, is dat werkweigering? En zijn een dreigbrief van een advocaat en stopzetting van loon niet een tikje overdreven?

Ontslagdreiging na werkweigering beetje overdreven?

Een vrouw werkt sinds juni 1997 als banketbakker bij een bakkerij. Op 6 december 2014 heeft zij overeenkomstig haar dienstrooster gewerkt van 2.00 uur ’s nachts tot 10.00 uur ’s morgens.

Werkneemster geeft geen gevolg aan opdracht

Tegen tien uur die ochtend heeft een van de directeuren haar opgedragen een bepaald halffabricaat in te pakken. De werkneemster heeft daar geen gevolg aan gegeven en is naar huis gegaan. Op 9 en 10 december 2014 heeft zij, overeenkomstig haar werkrooster, weer in de bakkerij gewerkt. Op 11 december heeft zij zich ziek gemeld.

Dreigende brief advocaat: werkweigering!

Een dag eerder heeft zij, via de advocaat van de directeur, een schriftelijke waarschuwing ontvangen wegens de werkweigering van 6 december. Zij diende haar gedrag aan te passen. Zo niet, dan hield de werkgever zich het recht voor gepaste maatregelen te treffen, waaronder ontslag op staande voet.

> LEES OOK: Terecht ontslag bakker wegens roken?

Bedrijfsarts adviseert time-out van 14 dagen

Dat jaar had de werkneemster al eerder schriftelijke waarschuwingen gekregen wegens voortijdig verlaten van de werkvloer, dan wel te laat verschijnen. De bedrijfsarts adviseert een time-out van 14 dagen om de problemen op te lossen. De werkgever stopt echter de loonbetaling tussen 19 december 2014 en 6 januari 2015.

De kantonrechter wijst de loondoorbetalingseis van de werkneemster toe. De werkgever gaat in beroep.

Hof: dreigende brief oorzaak ziekmelding

Het gerechtshof overweegt dat de aanleiding voor de ziekmelding op 11 december 2014 de schriftelijke waarschuwing van de werkgever was. Die ontving de werkneemster omdat zij een inpakopdracht aan het einde van haar werktijd (na 8 uur nachtdienst) niet had uitgevoerd.

> LEES OOK: Zo beperkt u de impact van nachtwerk

Na 17 jaar dienst dreigen met ontslag op staande voet?

Die waarschuwing kwam in de vorm van een brief van een advocaat. Daarin het dreigement dat “gepaste arbeidsrechtelijke maatregelen (…), waaronder de mogelijkheid tot het verlenen van ontslag op staande voet” zouden volgen op de werkweigering. Op dat moment was de werkneemster al ruim zeventien jaar in dienst. Van eerdere waarschuwingen, anders dan die uit 2014 over de werktijden, is niet gebleken.

Werkgever liet bedrijfsbelang prevaleren

Tijdens het gesprek om tot een oplossing te komen heeft de werkgever het bedrijfsbelang zwaarder laten wegen dan het belang van de werkneemster. Na het gesprek heeft de advocaat opnieuw tot werkhervatting opgeroepen, weer onder dreiging van arbeidsrechtelijke maatregelen. Ook lag de datum tot werkhervatting ruim vóór het verstrijken van de geadviseerde time-out- periode.

Hof: reactie werkgever volstrekt buiten proportie

Het hof concludeert dat de werkgever volstrekt buiten proportie heeft gereageerd op het niet uitvoeren van de inpakopdracht door de werkneemster. Onder meer door te dreigen met ontslag op staande voet. Bovendien heeft hij de door de bedrijfsarts geadviseerde time-out-periode genegeerd. De werkgever had dus alleen oog voor eigen kortetermijnbelang. De rechter wijst de loonvordering van de werkneemster toe.

 

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 8 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3201
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie en de Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel