artikel

Vergeten baby bewuste roekeloosheid?

Wetgeving

Een medewerkster kan nog zo ervaren zijn, dat betekent nog niet dat zij geen fouten maakt. Dat ervaart een pedagogisch medewerker bij een kinderdagverblijf. Ondanks het afsluitprotocol blijft er een baby achter. Opzet of bewuste roekeloosheid?

Vergeten baby bewuste roekeloosheid?

Een vrouw is pedagogisch medewerker bij een kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. Daar maakt men gebruik van lijsten waarop de aanwezige kinderen staan genoteerd. Wordt een kind opgehaald, dan wordt die naam doorgehaald.

Op zekere dag moet de werkneemster als laatste het kinderdagverblijf sluiten. Die dag zijn er vier groepen: twee babygroepen, een dreumesgroep en een peutergroep. Leidster A van de babygroep heeft bij haar vertrek gezegd: “Ik moet er snel vandoor. Er is niets bijzonders en de rest staat op de lijst.” De pedagogisch medewerker maakt om 17.50 uur een sluitingsronde. Er is dan nog één kind aanwezig. Zij sluit om 18.15 uur, brengt het kind naar de moeder die in de buurt werkt en gaat naar huis.

Vergeten baby, ontslag pedagogisch medewerker

Tegen half zeven krijgt de directeur een telefoontje van een moeder die haar baby wil ophalen, maar het dagverblijf gesloten en donker aantreft. Een andere medewerker opent de deur en vindt de baby in een van de babybedjes. De baby hoorde bij de babygroep van leidster A. De pedagogisch medewerker is op staande voet ontslagen. Zij vecht het ontslag aan en wil schadevergoeding, omdat de directeur het voorval op Facebook heeft gezet.

Opzet of bewuste roekeloosheid pedagogisch medewerker?

Volgens de kantonrechter gaat het erom of de werkneemster bewust roekeloos heeft gehandeld en de directeur daardoor schade heeft geleden. Volgens art. 7:661 BW is de werknemer die schade toebrengt aan zijn werkgever niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dat is het geval als de werknemer zich kort voorafgaand aan het incident daadwerkelijk bewust was van het roekeloze karakter van zijn gedrag en desondanks het risico op schade heeft aanvaard.

Ook ervaren kinderleidster kan fouten maken

Van een ervaren pedagogisch medewerker mag worden verwacht dat zij secuur het afsluitprotocol naloopt. Maar ook zij kan bij dergelijke routinehandelingen fouten maken. Dit heeft hier geleid tot het ontslag op staande voet. Maar dat zij zich er volledig van bewust was dat de controles niet zorgvuldig waren en desondanks het kinderdagverblijf heeft afgesloten, blijkt niet uit de feiten of omstandigheden.

Het was weliswaar onzorgvuldig om de bedjes slechts vluchtig te controleren en alleen te checken aan de hand van de aanwezigheidslijst. Maar dat betekent nog niet dat zij daarmee het risico heeft aanvaard dat een kind zou kunnen achterblijven. Dat er voldoende tijd was voor het afsluitprotocol, maakt dit niet anders.

Geen bewezen schade door Facebook-bericht

Over het Facebook-bericht overweegt de rechter dat de werkgever zorgvuldig moet omgaan met het uit eigen beweging verspreiden van (negatieve) informatie over een werknemer. Dit op grond van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW). De werkneemster heeft echter onvoldoende onderbouwd dat zij door deze berichten schade heeft geleden.

 

Bron: Kantonrechter Almere, 31 januari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:247
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie en de Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel