artikel

Drukvrij maken is nog geen veilige werkwijze

Wetgeving

Ja, van een technicus pneumatiek mag je verwachten dat hij weet hoe en in welke volgorde hij een installatie drukvrij moet maken. Maar is dat gegeven alleen voldoende voor een veilige werkwijze? En hoe zit het met toezicht?

Drukvrij maken is nog geen veilige werkwijze

Een bedrijf maakt installaties voor het verwerken van kippen. Vóór aflevering aan de klant wordt de installatie getest op lekdichtheid. Daartoe wordt de installatie met perslucht op druk gebracht. De perslucht gaat via een slang uit de centrale leiding (druk circa 8 bar) naar de installatie. Vervolgens controleert men of er ergens lucht uit de installatie vrijkomt.

Boete van 36.000 euro voor losgeschoten slang

Als een in pneumatiek gespecialiseerde werknemer klaar is met de test en de persluchtslang loskoppelt, blijkt er nog druk op te staan. De slang schiet met kracht van de aanvoernippel en treft de werknemer in het oog. Er volgt ziekenhuisopname. Na onderzoek door de inspectie SZW volgt een boete van 36.000 euro wegens overtreding van art. 7.5, derde lid Arbobesluit. Bezwaar en beroep van de werkgever zijn vergeefs.

Risico’s testwerkzaamheden niet aantoonbaar geïnventariseerd

In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als volgt. Volgens de werkgever is het een feit van algemene bekendheid dat je eerst een installatie drukvrij moet maken voordat je een slang loskoppelt. Verder beschikte het systeem over een drukmeter die een indicatie gaf van de druk in het systeem. De Afdeling is echter van oordeel dat het bedrijf de risico’s van de testwerkzaamheden niet aantoonbaar heeft geïnventariseerd. Een opleiding pneumatiek en algemene voorlichting over de risico’s van werken met perslucht zijn niet afdoende voor een veilige werkwijze. Dat heeft de minister dan ook terecht geoordeeld.

> LEES OOK: Wie is aansprakelijk voor een onveilige machine?

Ook de randvoorwaarden waren niet toereikend

Ook de randvoorwaarden waren niet toereikend. De drukmeter gaf geen correcte indicatie over de druk in de slang. Dit kwam door de plaats waar de meter was gemonteerd. Door een afsluiter met automatische ontluchting was het ongeval te voorkomen geweest. Die was er wel, maar ontbrak op de testlocatie. Daarnaast waren er geen adequate instructies gegeven. Ja, van een technicus pneumatiek mag je verwachten dat hij weet hoe en in welke volgorde hij een installatie drukvrij moet maken. Maar toch is dat niet voldoende.

> LEES OOK: Is machineveiligheid echt zo ingewikkeld?

Voor voldoende toezicht is enige mate van hiërarchie vereist

Het bedrijf kent een systeem van zelfsturende teams. De werkgever stimuleert werknemers om elkaar op onveilig werken aan te spreken. Maar dat geldt niet als voldoende toezicht, vindt de Afdeling. Daarvoor is enige vorm van hiërarchie vereist. Bovendien was degene die voor het toezicht verantwoordelijk was, vaak niet op de werkvloer aanwezig. De boete is daarmee terecht opgelegd. Voor enige matiging ziet de afdeling geen grond.

 

Bron: Raad van State, 7 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:762
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel