artikel

Hoe dom kun je doen in een mesttunnel?

Wetgeving

Weten dat je rijgedrag met een shovel onbehouwen is. En weten dat dit brandgevaar kan opleveren in de mesttunnel. Maar toch lekker blijven rouwdouwen. Hoe lang kun je dat straffeloos blijven doen?

Hoe dom kun je doen in een mesttunnel?

Gicom ontwikkelt computergestuurde systemen voor de champignonkweek, afvalmestverwerking en voor in luchtverontreinigingssystemen. Een algemeen medewerker verricht er onder meer schoonmaakwerkzaamheden. Ook werkt hij als machinist op een shovel in de mesttunnel.

Brand in mesttunnel door verkeerd gebruik shovel?

In oktober 2014 krijgt deze algemeen medewerker op staande voet ontslag. Dit omdat hij, ondanks diverse waarschuwingen, herhaaldelijk gevaarlijke werksituaties heeft veroorzaakt door verkeerd gebruik van de shovel. Daardoor zou er zelfs brand zijn ontstaan in de mesttunnel.

De werknemer betwist deze lezing. De kantonrechter oordeelt dat Gicom met succes heeft aangetoond dat de brand inderdaad is veroorzaakt door verkeerd gebruik van de shovel door de werknemer. En dat die werknemer bovendien al vaker was gewaarschuwd voor gevaarlijk rijgedrag. Daarop gaat de werknemer in beroep.

Gerechtshof: verklaring bestuurder onderneming geloofwaardig

Het gerechtshof meent dat de verklaring van de bestuurder van de onderneming voldoende geloofwaardig is. Die verklaring luidt dat de brand is ontstaan kort nadat de werknemer zijn werk in de mesttunnel had afgerond. Het aanvullende bewijs is bovendien sterk en betreft essentiële punten. Bekend is dat er vonken kunnen ontstaan als de bak van de shovel de grond raakt. En dat die vonken brand kunnen veroorzaken. De werknemer heeft dat niet bestreden, hij heeft dit zelfs bevestigd. Het staat dan ook niet ter discussie dat die vonken brand kunnen veroorzaken vlakbij een grote hoeveelheid droge(nde) mest.

Verder hebben getuigen verklaard gehoord te hebben dat de shovelbak enkele malen tegen de grond is geklapt. Dit is gebeurd toen de werknemer in de tunnel aan het werk was. Dat de werknemer geen vonken heeft gezien, maakt dit niet anders. Want die vonken zijn voor de bestuurder niet altijd zichtbaar – zoals de werknemer zelf heeft verklaard. Daarmee acht het hof een andere oorzaak van de brand in de mesttunnel niet aannemelijk.

Geen gebrek aan ervaring of vaardigheden, maar onvoorzichtig gedrag

De werknemer wist dat het stoten van de bak voor vonken kon zorgen en was daarover geïnstrueerd. Door toch de bak enkele malen tegen de grond te laten komen, heeft hij gehandeld in strijd met de hem bekende instructie ter voorkoming van brandgevaar.

Het hof acht daarnaast bewezen dat de werknemer meerdere malen is gewaarschuwd voor zijn rijstijl. De werkgever is niet tekortgeschoten in zijn instructieplicht. De werknemer had een shovelcertificaat. Daardoor wist hij dat de bak van de shovel de grond niet mocht raken. Dat hij dit wel liet gebeuren was niet het gevolg van gebrek aan ervaring of vaardigheden, maar van onvoorzichtig gedrag. De werknemer was voldoende gewaarschuwd. Het beroep wordt verworpen.

Bron: Gerechtshof Leeuwarden, 10 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6332
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom in maart 2019 naar de Arbo Actualiteitendag!

brand in mesttunnel

Reageer op dit artikel