artikel

Kapitein mag geen opvarenden kussen

Wetgeving

Een kapitein vraagt een opvarende onderzoekster of hij haar mag kussen. Niet zo raar toch, met oud en nieuw? In de kussende kantoortuin ontkom je er niet aan … Maar een kapitein bekleedt een bijzondere positie, vindt de rechter.

Kapitein mag geen opvarenden kussen

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) moet excellente wetenschap bevorderen en hoogstaand onderzoek uitvoeren op specifieke terreinen. Een onderdeel ervan is het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Dit verricht oceanografisch onderzoek met een eigen onderzoeksschip. Een kapitein is daar sinds augustus 2011 in dienst.

Onderzoekster dient klacht in na kuspoging

Op het onderzoeksschip gaan vanaf eind 2017 zo’n honderd wetenschappers zeven maanden lang oceaanonderzoek doen. Een Leidse studente/promovenda vaart ruim een maand mee. In de nacht van oud en nieuw zou de kapitein haar hebben willen kussen, terwijl de studente hem liet weten daarvan niet gediend te zijn. Zij heeft een klacht ingediend, waarop de man sinds 7 maart 2018 op non-actief is gesteld.

Volgens de kapitein heeft hij gevraagd haar te mogen kussen. Daarna heeft hij erkend dat dit fout was en excuses gemaakt. NWO-I verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

> LEES OOK: PSA in 4 praktijkvoorbeelden

Kapitein heeft gevraagd promovenda te mogen kussen

De kantonrechter stelt vast dat de kapitein op oudejaarsnacht buiten werktijd deelnam aan een informeel samenzijn. Hierbij was ook de studente/promovenda aanwezig. Vast staat ook dat hij heeft gevraagd of hij haar mocht kussen en dat de studente daarop afwijzend heeft gereageerd. Of hij ook geprobeerd heeft haar te kussen, staat niet vast. Evenmin staat vast dat hij op dat moment onder invloed was van alcohol, althans meer had gedronken dan hem was toegestaan.

> LEES OOK: Glaasje op, laat je varen

Opvarenden kussen past niet bij voorbeeldfunctie

De positie van kapitein is evenwel een bijzondere. Want hij is belast met handhaving van de openbare orde en ook degene die over alle opvarenden disciplinair gezag uitoefent. Daaraan zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden verbonden. Een kapitein bekleedt een voorbeeldfunctie en daarom moet hij van onbesproken gedrag zijn en blijven. Daarbij past niet dat hij aan boord een opvarende onderzoeker vraagt of hij haar mag kussen. Ook niet buiten werktijd en ook niet als de studente daartoe (volgens hem) aanleiding zou hebben gegeven.

> LEES OOK: Drugs passen niet bij voorbeeldfunctie

Gedrag kapitein verwijtbaar of ernstig verwijtbaar?

Door dat wel ter doen heeft hij zich onvoldoende rekenschap gegeven van zijn bijzondere positie als kapitein. Daarmee is sprake van verwijtbaar gedrag, waarbij van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

De werkgever beschouwt het gedrag van de kapitein wel als verwijtbaar, maar niet als ernstig verwijtbaar. De kantonrechter gaat daarin mee. Daarom wordt de arbeidsovereenkomst per 1 december 2018 ontbonden, onder toekenning van een transitievergoeding van bijna 15.000 euro.

Bron: Kantonrechter Rotterdam, 19 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8327
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Mag een kapitein opvarenden kussen?

Reageer op dit artikel