artikel

Veiligheid maakt vrije val met slechte RI&E

Wetgeving

In oktober 2015 stort bij de sloop en demontage van een oud bedrijfspand een lift van de tiende verdieping naar beneden. Er zijn op dat moment twee werknemers boven op de liftkooi aan het werk. Een van hen overlijdt, de ander raakt zwaar gewond.

Veiligheid maakt vrije val met slechte RI&E

Het onderzoek van het Liftinstituut wijst uit dat de stalen hijskabel waar de liftkooi aan hing, tijdens het dalen van de tractieschijf van de lier is afgelopen. Daardoor is de liftkooi in vrije val geraakt. Doordat de monteurs de vanginrichting van de lift onklaar hadden gemaakt, kwam de kooi niet tot stilstand. Hun valharnas was op het moment van de val niet aangelijnd.

Onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen

Het Openbaar Ministerie vervolgt het sloopbedrijf. Daarbij verwijt het OM het bedrijf kortweg (1) dat het schuldig is aan de dood van een werknemer en het zwaar lichamelijk letsel van een ander en (2) dat het onvoldoende veiligheidsmaatregelen had getroffen om de risico’s en gevaren te voorkomen of te beperken die de sloop in de liftschacht met zich meebracht.

> LEES OOK: Machineveiligheid in de lift?

RI&E strookte niet met werkelijke situatie

Volgens de rechtbank hebben werknemers recht op een veilige en gezonde werkplek. De primaire verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de werkgever. Maar in dit geval had die werkgever de risico’s van het werken aan de lift onvoldoende beschreven in de RI&E. Daarmee raakte niet alleen de lift, maar ook de veiligheid van de medewerkers in vrije val.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

De lift was niet voorzien van een ontgrendelingsmechanisme om de vanginrichting van de liftkooi te ontgrendelen. De RI&E strookte daarmee niet met de werkelijke situatie. Een beschrijving van de bediening, werking en functie van de wél aanwezige vanginrichting, als valbeveiliging van de liftkooi en de daarmee samenhangende risico’s, ontbrak volledig.

Het is niet relevant of de slachtoffers dit wisten. De Arbowet eist van de werkgever dat hij de gevaren verbonden aan het werk benoemt en daartegen de nodige maatregelen neemt.

> TIP: Download de whitepaper 6 vragen over de RI&E

Voorschrift valgordels en reddingsplan ontbraken

Verder ontbrak zowel in de RI&E als in het werkplan een dwingend voorschrift tot gebruik van valgordels. Weliswaar stond in het werkplan de instructie om de persoonlijke valbescherming aan te lijnen aan de liftgeleiders. Maar het waren juist deze liftgeleiders die de werklui moesten verwijderen.

Ook ontbrak een reddingsplan om de werknemers zo snel mogelijk in veiligheid te stellen als zij in de liftschacht aan hun vanggordel zouden hangen. Conclusie: de slachtoffers waren onvoldoende voorgelicht en het toezicht op de werkzaamheden was onder de maat.

> TIP: Valbeveiliging kiezen? De PBMwijzer biedt u houvast.

Geldboete van 100.000 euro voor vrije val lift

Het sloopbedrijf wordt veroordeeld wegens dood door schuld en zwaar lichamelijke letsel. En voor overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens artikel 32 eerste lid Arbowet, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd. Er volgt een geldboete van 100.000 euro (de eis was 150.000 euro). Daarvan zijn er 20.000 voorwaardelijk (als stok achter de deur) met een proeftijd van twee jaar.

Bron: Rechtbank Oost-Brabant, 30 oktober 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5270
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Veiligheid maakt vrije val met rotte RI&E

Reageer op dit artikel