artikel

Agressieve houding nekt ontevreden werknemer

Wetgeving

Hoeveel geduld moet een werkgever hebben met zijn werknemers? En wat als hij als dank ook nog getrakteerd wordt op een agressieve houding? De maat is vol, vindt de gemeente in deze zaak. Is de kantonrechter het met hem eens?

Agressieve houding nekt ontevreden werknemer

Een man werkt als inpakker in de sociale werkplaats van een gemeente. Hij heeft een schorsing opgelegd gekregen zonder behoud van loon. De redenen: weigering van werk en een agressieve houding tegenover de leiding. Aan de man is al diverse malen de toegang tot het pand ontzegd.

 

Inpakker vertoont agressieve houding

Na zijn schorsing komt hij naar het werk en gaat in de kantine zitten. Hij weigert hulp bij het bespreken van problemen en geeft ook geen gehoor aan het verzoek om weer aan het werk te gaan. Wel vertoont hij een agressieve houding. Als hij naar de uitgang wordt begeleid, ontstaat dan ook een duwpartij.  Daarbij grijpt de werknemer een meewerkend voorman bij de keel. De politie wordt erbij gehaald, waarop de werknemer het pand verlaat.

> LEES OOK: Misdraging in de sociale werkplaats

Kern van het probleem: op andere afdeling werken

Kern van de problematiek is dat de werknemer op een andere afdeling wil werken. Dit omdat hij niet tegen het geluid kan dat de bierblikjes maken. De bedrijfsarts meent dat er wel een beperking speelt ten aanzien van geluidsoverlast. Maar die is niet continu aanwezig en is zo nodig op te lossen door het dragen van oordopjes. De gemeente verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Werkgever mag aanval op collega niet tolereren

De kantonrechter vindt alleen het incident waarbij de werknemer zijn meewerkend voorman bij de keel greep al verwijtbaar genoeg voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Want een werkgever mag een aanval van een werknemer op een collega niet tolereren. Maar daar komt nog bij dat dit gebeurde na een reeks eerdere incidenten. Die gingen alle gepaard met grensoverschrijdend gedrag van de werknemer en een hardnekkige weigering om weer aan het werk te gaan (oftewel: zijn re-integratieverplichtingen na te komen).

> LEES OOK: Leidt agressief gedrag altijd tot ontslag?

UWV: oordopjes passend tegen geluidsoverlast

De werknemer kan zich er niet op beroepen dat een succesvolle re-integratie niet mogelijk was en hij uit frustratie daarover agressief is geworden. Want dan verwijst de rechter naar het oordeel van het UWV. Dat vindt het voorgestelde gebruik van oordopjes tegen de ervaren geluidsoverlast een passende maatregel. En er zijn geen argumenten aangevoerd waaruit blijkt dat het UWV het bij het verkeerde eind heeft.

> LEES OOK: Het wat & hoe van PBM

Gemeente heeft meer dan voldoende geduld gehad

Omdat sprake is van verwijtbaar handelen komt een eventuele herplaatsing niet ter sprake. De kantonrechter vindt ook niet dat de gemeente onvoldoende rekening houdt met de achtergrond van de werknemer. Want uit het dossier blijkt dat de gemeente blijkt heeft gegeven van meer dan voldoende geduld. Volgt ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen.

Bron: Kantonrechter Rotterdam, 31 augustus 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9849
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Spanning eraf moet bij afstellen of omstellen

Reageer op dit artikel