artikel

Knelgevaar valt hier niet onder Arbobesluit

Wetgeving

Heel genoeglijk, een boottochtje op de Overijsselse wateren. Iets minder genoeglijk wordt het als een echtpaar moet wachten bij een sluis en de vrouw de boot vastmaakt. Bij het vasthouden aan een ladder raakt haar duim ernstig bekneld. Helpt hier het Arbobesluit?

Knelgevaar valt hier niet onder Arbobesluit

Een echtpaar heeft een boot gehuurd en vaart daarmee begin augustus 2014 op de Overijsselse wateren. Zij gaan op zeker moment de Beukersluis in, eigendom van en beheerd door de provincie. In de sluismuren zitten enkele verdiept ingebouwde ladders. Deze zijn loodzwaar en hangen aan een horizontale stalen stang in een uitsparing in de sluiswand.

Afgescheurde duim, vrouw stelt provincie aansprakelijk

De vrouw staat voorop de boot als zij die wil vastmaken en zoekt daarbij houvast aan een van de ladders. Die verschuift op enig moment en haar rechterduim raakt bekneld tussen ladder en sluiswand. De duim wordt gedeeltelijk afgescheurd, met blijvende schade. De vrouw stelt de provincie aansprakelijk voor de schade op grond van gebrekkige opstal (art. 6:174 BW) en onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). De rechtbank wijst de vordering af omdat niet is komen vast te staan dat ladder en sluis niet voldeden aan de eisen die daaraan mochten worden gesteld.

> LEES OOK: Een beknelde wijsvinger is geen dwarslaesie

Bezitter opstal in beginsel aansprakelijk bij gevaarvorming

Volgens het gerechtshof gaat het om een ladder die, wegens de verbinding met de sluis, gezien moet worden als (onderdeel van) een opstal. Op grond artikel 6:174 BW is de bezitter van een opstal [….] in beginsel aansprakelijk wanneer het gevaar werkelijkheid wordt. Het gaat om eisen die men uit het oogpunt van veiligheid aan de opstal mag stellen. De bewijslast rust op degene die zich op de risicoaansprakelijkheid beroept. De ladder is primair bedoeld om naar boven te klimmen. Maar door de plaatsing ligt het voor de hand dat mensen die ook gebruiken om zich aan vast te houden bij het vastleggen van hun boot. In beide gevallen gaat het om kort gebruik van de ladder.

Ladder niet ongeschikt voor gebruik en ook niet gebrekkig

Doordat de ladder zwaar is, zal die niet makkelijk verschuiven. De ladder is niet ongeschikt voor het beoogde en voor de hand liggende gebruik en op zich niet gebrekkig. Het gevaar voor beklemming ontstaat pas als de ladder verschuift op het moment dat iemand zijn hand aan de zijkant van de ladder houdt. Verwijzing naar art. 7:23a Arbobesluit (vastzetten van ladders en trappen) gaat niet op. Want dit artikel ziet toe op ladders en trappen voor gebruik op de werkvloer.

> LEES OOK: Veilig en flexibel werken met ladders

Slechts zeer geringe kans op verwezenlijking van knelgevaar

De oorzaak van het verschuiven is onduidelijk gebleven. Volgens de provincie was die kans gering en heeft zich nooit eerder een vergelijkbare situatie voorgedaan. Het hof is daarom van oordeel dat er slechts een geringe kans was op verwezenlijking van het knelgevaar. Verder heeft de eiseres onvoldoende onderbouwd dat sprake was van een gebrekkige opstal waarvoor de provincie had moeten waarschuwen. Daarom verwerpt het hof het beroep.

Bron: Gerechtshof Leeuwarden, 11 december 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10736
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Helpt het Arbobesluit hier bij knelgevaar?

Reageer op dit artikel