artikel

Dood op zee: hartaanval of gewurgd?

Wetgeving

Een bemanningslid van een schip gaat dood op zee. Er is discussie over de doodsoorzaak: hartfalen of verwurging. De nabestaanden willen de werkgever aansprakelijk stellen. Leent een deelgeschil zich hiervoor?

Dood op zee: hartaanval of gewurgd?

Op een schip in Braziliaanse wateren treft men een hoofdwerktuigkundige op 4 juni 2017 dood aan in zijn hut. Eerst gaat men bij deze dood op zee uit van hartfalen. Het autopsierapport van de Braziliaanse autoriteiten suggereert echter dood door verwurging. Een Nederlandse forensisch-patholoog zet weer vraagtekens bij deze conclusies.

Verzaakte zorgplicht vaststellen via deelgeschil

Daarop richten de weduwe en haar zoon zich tot de rechtbank. Zij verzoeken de rechtbank in een deelgeschil te verklaren dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die zij lijden door de dood op zee van hun echtgenoot en vader. (NB: In een deelgeschilprocedure moet de rechter beoordelen of zijn beslissing zodanig bijdraagt aan de schadediscussie dat dit opweegt tegen de kosten van een procedure. Luidt het antwoord op die vraag nee, dan wijst hij het verzoek af.)

De kantonrechter stelt vast dat het verzoek is gebaseerd op de zorgplicht van art. 7:658 BW. Die zorgplicht houdt in dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade van een werknemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij die werkgever aantoont dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

> LEES OOK: Is zorgplicht ook risicoaansprakelijkheid?

Nader onderzoek over dood op zee kost tijd en geld

Nu is de werknemer dood in zijn hut aangetroffen en is er discussie over de doodsoorzaak. Dit kan van belang zijn voor het antwoord op de vraag of de werknemer bij de uitoefening van zijn werk is overleden. Om dat te achterhalen is nader onderzoek nodig, bijvoorbeeld door een deskundige. Maar het vergaren van aanvullende informatie over de dood op zee of een onderzoek door een deskundige, kost tijd en geld. Daarvoor leent een deelgeschil zich niet. Want dat is bedoeld om op korte termijn een knoop door te hakken over een kwestie. Zodat partijen daarna door kunnen met hun onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst.

> LEES OOK: Ziekte en werk: wie legt de link?

Deelgeschil leent zich evenmin voor horen van getuigen

Daarnaast is er discussie over de vraag wie hier de werkgever is. Vervolgens moet nog aan de orde komen of die werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Dat is hier nog maar de vraag. Zelfs als men aanneemt dat de hoofdwerktuigkundige geen natuurlijke dood op zee is gestorven, maar bijvoorbeeld is gewurgd door een ander bemanningslid of een derde. Er zouden spanningen aan boord zijn geweest. Maar om daarover meer vast te stellen moeten er getuigen worden gehoord. Ook daar leent een deelgeschil zich niet voor. De recht wijst het verzoek daarom af.

Bron: Kantonrechter Rotterdam, 27 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9711
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Aansprakelijkheid dood op zee te complex voor deelgeschil

Reageer op dit artikel