artikel

Zo zit ’t met de zorgplicht voor een zzp’er

Wetgeving

Als een zzp’er veel werk verricht voor een bedrijf, maakt dit zijn situatie sterk vergelijkbaar met die van een werknemer. Hoe zit het dan bij een arbeidsongeval? En heeft het sloopbedrijf in deze casus een zorgplicht voor de ingehuurde zzp’er?

Zo zit ’t met de zorgplicht voor een zzp’er

Een zzp’er voert sloopwerkzaamheden uit op een locatie van Solvic NV in Antwerpen. Hij is door sloopbedrijf De Grote Berg (verder: DGB) ter beschikking gesteld (of uitgeleend) aan bedrijf X dat de opdracht uitvoert.

Op 2 september 2014 krijgt de zzp’er bij het werk een ongeval en loopt daarbij letsel op aan zijn rechterhand en -voet. Hij is daarvoor in een ziekenhuis in Antwerpen behandeld. Na het ongeval spreekt de zzp’er DGB aan voor zijn schade.

Werk in kader van uitoefening bedrijf en beroep

De kantonrechter stelt vast dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van de uitoefening van het bedrijf en beroep van DGB. Dat blijkt onder meer uit de website. Daaruit valt op te maken dat in elk geval asbestsanering tot de bedrijfsactiviteiten behoorde. In het handelsregister staan als activiteiten genoemd: ‘Sanering en overig afvalbeheer’. DGB had het werk van de zzp’er dus door eigen werknemers kunnen laten uitvoeren.

> LEES OOK: Ook zorgplicht voor niet-eigen werknemers?

Zzp’er mede-afhankelijk voor zorg van zijn veiligheid

Verder was de zzp’er voor de zorg van zijn veiligheid mede-afhankelijk van DGB als degene die hem ter beschikking heeft gesteld aan X. De zzp’er heeft vanaf begin maart 2014 op verschillende locaties in Nederland werkzaamheden verricht voor het sloopbedrijf. Vanaf week 26 heeft hij bijna zonder uitzondering de volledige werktijd lang voor DGB bij X in Antwerpen gewerkt. Daarmee is zijn situatie in hoge mate vergelijkbaar met die van een werknemer van DGB.

> LEES OOK: Zzp’ers in de bouw steeds vaker zonder AOV

Voldaan aan criteria toepasselijkheid artikel 7:658 lid 4 BW

DGB kan daarom niet volstaan met de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele veiligheidsrisico’s bij X neer te leggen. Zeker omdat DGB geen inzicht heeft gegeven in de afspraken die met X op dit punt (zouden) zijn gemaakt. Afspraken over de aansprakelijkheidsrisico’s ontbraken. Daarmee is volgens de kantonrechter voldaan aan de twee criteria voor toepasselijkheid van artikel 7:658 lid 4 BW. Want van opzet of bewuster roekeloosheid van de zzp’er is geen sprake.

> LEES OOK: Zo zit ’t met zorgplicht van opdrachtgevers

Aansprakelijk voor gevolgen arbeidsongeval: vergoeding

Over de zorgplicht stelt de rechter vast dat er veiligheidsmaatregelen waren genomen – wat de zzp’er overigens betwist. Na het ongeval zijn die maatregelen verder aangescherpt. Op die grond oordeelt de kantonrechter dat er tijdens het ongeval een situatie bestond waarin DGB als (mede-)verantwoordelijke voor de veiligheid tekort is geschoten in zijn zorgplicht. Want het ging technisch gezien niet om een grote ingreep die hoge kosten met zich meebracht. Dat leidt tot de conclusie dat DGB aansprakelijk is voor de gevolgen van het arbeidsongeval van de zzp’er. DGB moet daarom zijn schade vergoeden.

Bron: Kantonrechter Amsterdam, 25 september 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:6804
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

zorgplicht voor een zzp’er

Reageer op dit artikel