artikel

Te weinig contact maakt re-integratie moeizaam

Wetgeving

Voor deze tandartsassistente was het nog niet echt lente. De dame in kwestie heeft een hoop persoonlijke sores. Misschien mede daarom onderhoudt zij te weinig contact met haar werkgever voor haar re-integratie. De werkgever wil ontbinding en krijgt dat ook. Maar de rechter is toch ook coulant.

Te weinig contact maakt re-integratie moeizaam

Een vrouw werkt sinds januari 2009 op basis van 16 uur per week als tandartsassistente. Zij heeft zich op 6 maart 2018 ziek gemeld en de bedrijfsarts acht haar op medische gronden ongeschikt voor haar eigen werk. Maar door te weinig contact verloopt haar re-integratie moeizaam.

Door te weinig contact verloopt re-integratie moeizaam

De werkneemster komt de gemaakte afspraken met de werkgever onvoldoende na. Daarop schort de werkgever op 18 mei de loondoorbetaling op, tot de werkneemster weer meewerkt aan een regelmatig wekelijks contact. De werkneemster geeft in enkele telefoongesprekken aan dat het slecht met haar gaat. Het contact blijft moeizaam en zij verschijnt ook niet op afspraken met de bedrijfsarts.

> LEES OOK: Re-integratieverplichting is geen eenrichtingsverkeer

De werkneemster verzoekt in september om een deskundigenoordeel van het UWV. De arbeidsdeskundige concludeert dat de re-integratie-inspanningen van de werkneemster niet voldoende zijn. Daarop verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder transitievergoeding, wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkneemster.

Na een half jaar is er nog steeds te weinig contact

De kantonrechter stelt dat beëindiging van een arbeidsovereenkomst zeer ingrijpend is. Omdat de werkgever als sterkere partij wordt gezien, heeft de werknemer bescherming nodig tegen al te gemakkelijk ontslag. Maar de reden van het verzoek is hier niet de ziekmelding zelf. Het gaat erom dat de werkneemster te weinig doet om weer aan het werk te gaan en te weinig contact onderhoudt. De werkgever heeft haar voldoende tijd gegeven om zich te herpakken en eventueel weer aan het werk te gaan. Maar na een half jaar is dat nog niet gebeurd.

> LEES OOK: Re-integratieplicht niet nakomen? Weg ontslagbescherming

Re-integratietraject door haar schuld niet van start

De rechter vindt dat de werkneemster verwijtbaar heeft gehandeld en besluit de arbeidsovereenkomst daarom te beëindigen. De werkneemster is immers onvoldoende ingegaan op verzoeken om contact en is de afspraken met de bedrijfsarts meermaals niet nagekomen. Een re-integratietraject kon zp door haar toedoen niet van start gaan. Schriftelijke aanmaningen haalden niets uit. Kortom: de dame in kwestie heeft onvoldoende gedaan om weer aan het werk te komen. Dat is verwijtbaar.

> LEES OOK: Re-integratieplicht werkt twee kanten op

Gedrag verwijtbaar, maar niet ernstig verwijtbaar

De rechter acht het gedrag echter niet ernstig verwijtbaar, gezien de persoonlijke omstandigheden van de werkneemster. Die is onder bewind gesteld, heeft sinds november 2017 geen huis meer en is vooral druk met het vinden van onderdak. Ook spelen er psychische problemen. Deze omstandigheden zijn wellicht veroorzaakt door haar eigen gedrag, maar hebben haar functioneren mogelijk beïnvloed. Daardoor kon zij wellicht niet steeds de juiste keuzes maken.

De kantonrechter heeft er daarom begrip voor dat zij onvoldoende oog had voor het belang om te re-integreren. Dat maakt haar gedrag weliswaar verwijtbaar, maar niet ernstig verwijtbaar. Volgt ontbinding van de arbeidsovereenkomst per 1 februari 2019. De werkgever moet echter wel de wettelijke transitievergoeding van 3.087,51 euro betalen.

Bron: Kantonrechter Utrecht, 28 november 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5893
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Spanning eraf moet bij afstellen of omstellen

Reageer op dit artikel