artikel

Struikelpartij in een schaarhoogwerker

Wetgeving

Een werknemer staat met allerlei gereedschap in de werkbak van een schaarhoogwerker. Bij gebrek aan bergruimte of gereedschapsriem ligt het spul op de vloer van de werkbak. En dan is een struikelpartij niet ver weg. Valt struikelgevaar onder de zorgplicht van de werkgever?

Struikelpartij in een schaarhoogwerker

Een man is werknemer van Neptunus, een internationaal bedrijf gespecialiseerd in tentenbouw. Hij is in februari 2015 op de Maasvlakte in Rotterdam bezig met de bouw van een tent op het dek van een groot zeeschip. Om traptreden aan te brengen in een trap gebruik hij daarbij een schaarhoogwerker.

Werknemer stapt op boormachine en verdraait knie

Tijdens zijn werk maakt de werknemer gebruik van diverse gereedschappen, waaronder een inbussleutels en een accuboor. Die legt hij na gebruik los in de bak van de hoogwerker, want er is geen aparte bergruimte voor gereedschap. Op zeker moment haalt hij een doosje schroeven. Terwijl hij terug klimt in de bak, stapt hij op de boormachine en verdraait zijn knie. Na een kijkoperatie volgt een operatie aan die knie. De kantonrechter acht de werkgever aansprakelijk voor de schade als gevolg van de struikelpartij. Die gaat daarop in beroep.

> LEES OOK: Zo ontstaan ongevallen met hoogwerkers

Werkgever moet voorkomen dat werknemer schade lijdt

Het gerechtshof overweegt het volgende. De zorgplicht van artikel 7:658 BW verplicht de werkgever om aanwijzingen te verstrekken die zoveel mogelijk voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Ook moet die werkgever met hetzelfde doel geëigende veiligheidsmaatregelen treffen. Dat alles biedt geen absolute waarborg tegen arbeidsongevallen. Maar het zorgplichtartikel heeft een ruime strekking. Dit betekent dat een rechter niet snel zal aannemen dat een werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

> LEES OOK: Is zorgplicht ook risicoaansprakelijkheid?

Door inrichting werkbak was struikelpartij voorzienbaar

Vaststaat dat de werknemer met gereedschappen als een accuboormachine en een koevoet in een beperkte ruimte montagewerk moest uitvoeren. De werknemer beschikte niet over een gereedschapsriem. Evenmin had hij instructie gekregen over de mogelijkheid van het gebruik van de haak van de accuboor. Door de inrichting van de werkbak was het daarom voorzienbaar dat hij tijdens het werk de gereedschappen op de vloer neer zou leggen. En daarmee ontstond direct risico op een struikelpartij. Dat struikelgevaar was onderkend en stond in de RI&E. Het ging dus niet om een gevaar van alledag.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Specifieke maatregelen nodig om struikelgevaar te beperken

Struikelgevaar in een bak op (grote) hoogte stelt hoge eisen aan het te hanteren veiligheidsregime. Daarom was het redelijk om van de werkgever te verwachten dat hij specifieke maatregelen zou nemen om dit struikelrisico te beperken. VCA-certificering en externe toetsing van de RI&E, prachtig. Maar daarmee kon de werkgever nog niet volstaan met de waarschuwing om looppad en werkplek vrij van obstakels en opgeruimd te houden.

> LEES OOK: Opgeruimde werkplek is veiliger

Een struikelpartij had eenvoudig voorkomen kunnen worden. Want er waren simpele en betaalbare voorzieningen mogelijk waarmee de werknemer zijn gereedschap had kunnen opbergen. Dat zou het struikelrisico hebben beperkt. De werkgever heeft daarmee niet aan zijn zorgplicht voldaan. De rechter wijst zijn beroep af.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 15 januari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:72
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Struikelpartij in een schaarhoogwerker

Reageer op dit artikel