artikel

Vrijwillige brandweerman gaat nat bij schadeclaim

Wetgeving

Een vrijwillige brandweerman stelt het college van B&W aansprakelijk voor de restschade na zijn enkelbreuk. Die heeft hem veel extra geld gekost. Maar is hier inderdaad sprake van geschonden zorgplicht of is het een gevalletje botte pech? De rechtbank kijkt naar de kwestie.

Vrijwillige brandweerman gaat nat bij schadeclaim

Een zelfstandig aardbeienteler werkt al jaren als vrijwillige brandweerman bij de gemeentelijke brandweer. Bij een uitruk in de nacht van 3 februari 2012 glijdt hij als bevelvoerder bij minus 16 °C uit en breekt zijn linkerenkel. Die wordt operatief gefixeerd door een plaat met schroeven.

Hij krijgt uit de ongevallenverzekering van het college van B&W een daggelduitkering en eenmalig een kapitaalsuitkering. Op 1 september 2014 is de aardbeienteler weer volledig arbeidsgeschikt verklaard. Daarmee stopt de daggelduitkering.

Schadeclaim voor restschade arbeidsongeval

De aardbeienteler stelt in januari 2016 het college aansprakelijk voor de restschade. Dat is schade die niet door de ongevallenverzekering is gedekt. De man kan door het ongeval zijn beroep niet meer zoals voorheen uitoefenen. Hij heeft daarom extra personeel moeten inhuren en nog andere kosten moeten maken tot een totaal van 300.000 euro. Het college wijst de aansprakelijkheid af. Daarop tekent de aardbeienteler direct beroep aan bij de rechtbank.

> LEES OOK: Aansprakelijkheid op het werk, dit moet u weten

Zorgplicht bij ongeval niet per definitie geschonden

De rechtbank oordeelt als volgt. Het bestuursorgaan heeft tegenover de ambtenaar een zorgplicht. Die zorgplicht is veelomvattend. Toch betekent die niet dat er sprake is van schending als toch een ongeval of incident plaatsvindt.

Vaststaat dat de brandweerman een ongeval heeft gekregen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. Daarbij was geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid. Want de brandweerman is uitgegleden over het vernevelde en aangevroren water van een zogenoemd shot. Dit shot is gegeven bij de tuinpoort. Dat is een ongebruikelijke plek die hij niet had gezien.

> LEES OOK: Ziek door het werk? Bewijs het maar

Algemeen bekend feit: bij vorst risico op gladheid

Volgens de rechtbank bestaat er geen voorschrift voor het verstrekken van antislipspikes of rubbermatten. Dergelijke voorzieningen bij de brandweer Arnhem zijn niet verstrekt voor de brandbestrijding, maar voor meer grip bij ijsreddingen. Volgens de rechtbank is het algemeen bekend dat bij extreem lage temperaturen sprake kan zijn van gladheid, ook als gevolg van bevroren nevel.

> LEES OOK: De risico’s van werken in de winter

Vrijwillige brandweerman moest risico’s inventariseren

De vrijwillige brandweerman heeft in zijn opleiding geleerd om te gaan met extreme weersomstandigheden en gevaarlijke situaties. Vanuit die functie had hij zich bewust moeten zijn van mogelijke gladheid en het gevaar van uitglijden. Ook al ging het in dit geval om een onvoorziene plek die glad was geworden. Hoe dan ook had hij de nodige voorzichtigheid in acht moeten nemen. Bovendien was hij als bevelvoerder verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Hij had de risico’s moeten inventariseren en de nodige maatregelen moeten treffen.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Al met al concludeert de rechtbank dat het college zijn zorgplicht niet heeft geschonden en dat sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het beroep is ongegrond.

Bron: Rechtbank Gelderland, zp. Arnhem, 22 januari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:215
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Struikelpartij in een schaarhoogwerker

Reageer op dit artikel