artikel

Bijbaan tijdens ziekte: raar, maar waar

Wetgeving

Beetje raar wel, een bijbaan bij een sportschool terwijl je voor je taxiwerk bent ziekgemeld. Toch vecht een taxichauffeur haar ontslag op staande voet aan. Terwijl er meerdere dringende redenen spelen. Hoe pakt dat uit?

Bijbaan tijdens ziekte: raar, maar waar

Een 36-jarige vrouw werkt als taxichauffeur bij een taxibedrijf met een arbeidsovereenkomst die 30 april 2019 afloopt. Zij meldt zich op 14 november 2018 ziek. Volgens de bedrijfsarts is er sprake van overbelasting en heeft de werkneemster wat tijd nodig om zaken weer op de rails te krijgen. Maar zij blijkt een bijbaan te hebben op een sportschool.

Op 26 november wordt zij op staande voet ontslagen. De redenen: zij was onbereikbaar voor een gesprek over haar re-integratie, hield zich niet aan het verzuimreglement, heeft tijdens haar ziekte een bijbaan gehad en daarmee de cao Taxivervoer geschonden. Daarop vecht de werkneemster het ontslag aan.

Drie vereisten voor terecht ontslag op staande voet

Volgens de kantonrechter spelen bij ontslag wegens dringende reden soms meerdere omstandigheden een rol. Dan kan het ontslag op staande voet terecht zijn, ook al komt maar een deel van die redenen vast te staan. Daarvoor gelden wel drie vereisten. In de eerste plaats moet het deel dat bewezen is op zich al genoeg zijn als dringende reden voor ontslag. Verder moet aannemelijk zijn dat de werknemer op die grond toch zou zijn ontslagen. En als laatste zou dit gevolg voor de werknemer ook duidelijk moeten zijn geweest.

> LEES OOK: Ontslag op staande voet soms te zwaar middel

Ontslagbrief geeft meerdere feiten als dringende reden

De ontslagbrief geeft meerdere feiten als dringende reden. Van telefonische onbereikbaarheid van de taxichauffeuse was geen sprake. Want uit WhatsApp-berichten blijkt dat zij steeds heeft gereageerd op berichten van de werkgever. Van schending van het ziekteverzuimreglement of de controlevoorschriften is evenmin sprake, nu de werkgever heeft erkend dat die niet zijn vastgesteld. Verwijzing naar een eerder conflict houdt geen stand, omdat daarna de arbeidsovereenkomst wel degelijk is verlengd.

> LEES OOK: Te weinig contact maakt re-integratie moeizaam

Geen open kaart gespeeld over bijbaan tijdens ziekte

De werkneemster heeft tijdens haar ziekte wel een bijbaan gehad op een sportschool. Maar dat levert geen schending op van de cao Taxivervoer. Die behelst het verbod tot werk in de vervoersbranche. Wel heeft zij nagelaten die bijbaan te melden bij haar indiensttreding, maar ook dat levert geen dringende reden op. De kantonrechter vindt wel dat zij geen open kaart heeft gespeeld over haar nevenwerkzaamheden. Maar dat is niet genoemd als dringende ontslaggrond. Daarom speelt deze kwestie geen rol bij de beoordeling van het ontslag op staande voet.

Schending re-integratieplicht alleen geen dringende reden

De werkgever heeft wel één punt. Namelijk dat de werkneemster de beoordeling van haar ziekte en re-integratie mogelijk heeft belemmerd door te verzwijgen dat ze een bijbaan bij een sportschool had. Ze had dit feit in elk geval aan de bedrijfsarts moeten melden. Zij had moeten begrijpen dat deze informatie van belang kon zijn voor de beoordeling van haar arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

> LEES OOK: Re-integratieplicht werkt twee kanten op

Daarmee heeft zij haar verplichtingen bij ziekte en re-integratie geschonden. Maar dit is op zichzelf geen dringende reden voor ontslag op staande voet. Wegens opzegging in strijd met de wet (art. 7:681 lid 1 BW) volgt vernietiging van het ontslag op staande voet.

Bron: Kantonrechter Alkmaar, 30 januari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:687
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Bijbaan tijdens ziekte klinkt raar, maar mag wel

Reageer op dit artikel