artikel

Foute pauzes? Stuur je toch de bijrijder naar huis…

Wetgeving

Mannen onder elkaar, fijn samen trucken. Hard werken, dan lekker een vol uur pauze en weer dóórrrrr. Maar wacht eens: zelf je pauzes bepalen, dat kan zomaar niet! En dan ook nog rommelen met de tachograaf. Weet je wat, we sturen de bijrijder naar huis. Dacht het niet, zegt de rechter.

Foute pauzes? Stuur je toch de bijrijder naar huis…

Een man werkt sinds september 2010 bij Bidfood BV. Dat bedrijf verzorgt vanuit meerdere Nederlandse vestigingen de distributie van levensmiddelen aan horecabedrijven. De man rijdt als bijrijder in een vrachtwagen van en naar Schiphol. De administratie loopt via ritrapporten. Daartoe is de wagen voorzien van een digitale tachograaf en een boordcomputer.

Dagelijks een uur stilgestaan op parkeerplaats

In oktober 2018 blijkt uit de gegevens dat de vrachtwagen de maand ervoor dagelijks een uur lang op een parkeerplaats is stilgezet. Chauffeur en bijrijder worden na een gesprek beiden geschorst. De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de bijrijder wegens ernstig verwijtbaar handelen. Hij heeft samen met de chauffeur ritrapporten onjuist ingevuld. Bovendien hebben beiden samen langdurig op de parkeerplaats stilgestaan, de tachograaf op pauze gezet en werktijd verzuimd. Daarmee is het vertrouwen onherstelbaar beschadigd.

> LEES OOK: Tachograaf manipuleren? Ook boete als voorziening uitstaat

Bijrijder kreeg instructies over pauzes van chauffeur

De kantonrechter stelt voorop dat een arbeidsovereenkomst alleen kan worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing niet reëel is. Bij Bidfood is het gebruikelijk dat de chauffeur een leidende rol heeft in het samenwerkingsverband met de bijrijder. De bijrijder heeft verklaard dat hij instructies over de pauzes van de chauffeur had gekregen en niet van het bedrijf. De chauffeur vertelde dat de gebruikelijke lunchpauze 45 minuten bedroeg. Door dagelijks 15 minuten eerder te beginnen, kon hij tussen de middag een uur pauze nemen. De bijrijder wist niet dat het ongeoorloofd was om een uur stil te staan.

> LEES OOK: Arbeidstijdenwet en arbo

Werkgever had duidelijke instructies moeten geven

Wanneer in een samenwerkingsverband tussen werknemers één een leidende rol heeft, had de werkgever duidelijke instructies moeten geven. Duidelijke instructies over van alles, maar zeker ook over pauzes. Dat heeft Bidfood niet gedaan. Daarom kan het bedrijf de bijrijder niet verwijten dat hij de instructies heeft opgevolgd van de chauffeur. Dit doende heeft de bijrijder kennelijk de binnen het bedrijf geldende regels overtreden. Maar daarmee is geen sprake van verwijtbaar handelen van de bijrijder.

> LEES OOK: Het wat & hoe van de Arbowet

Verder is gebleken dat de ritrapporten invullen en de tachograaf bedienen zaken waren die de chauffeur deed. Er was geen instructie gegeven aan de bijrijder voor een mogelijke taak daarin. Verder heeft de bijrijder de jaren ervoor, toen hij met andere chauffeurs meereed, altijd goed gefunctioneerd. Daaruit volgt dat de rechtbank het ontbindingsverzoek afwijst.

Bron: Kantonrechter Haarlem, 8 februari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:1218
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Foute pauzes? Stuur je toch de bijrijder naar huis ...

Reageer op dit artikel