artikel

Dagje meelopen is geen arbeidsovereenkomst

Wetgeving

Wat zo leuk begon, eindigt ongelukkig. Een man komt in aanmerking voor een baan en mag een dagje meelopen als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Dan krijgt de man een arbeidsongeval. Rijst de vraag: is er tijdens de meeloopdag al sprake van een arbeidsovereenkomst?

Dagje meelopen is geen arbeidsovereenkomst

Een man krijgt via zijn uitzend-, werving- en selectiebureau de mogelijkheid om als orderpicker en logistiek medewerker in dienst te komen bij X, een leverancier van producten voor het buitenleven zoals terrasoverkappingen. In het kader van de sollicitatieprocedure kan hij een dagje meelopen in het bedrijf.

Op die meeloopdag krijgt de man een arbeidsongeval waarbij er enkele glasplaten van een heftruck op zijn been vallen. Daardoor loopt hij een gecompliceerde beenbreuk op die operatief ingrijpen vereist.

> LEES OOK: Twee gebroken benen is bewust roekeloos?

Kantonrechter wijst in kort geding loonvordering af

Het uitzendbureau wijst verantwoordelijkheid voor het ongeval af, omdat een proefdag onder het contract met X valt. De advocaat van het slachtoffer stelt daarop bedrijf X aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval. De verzekeraar erkent aansprakelijkheid en heeft enkele voorschotten betaald op grond van de geleden letselschade (artikel 6:162 BW, onrechtmatige daad).

De kantonrechter wijst in kort geding echter de loonvordering af omdat er geen arbeidsovereenkomst tussen bedrijf X en het slachtoffer tot stand is gekomen. Daarmee is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 7:658 BW (zorgplicht van een werkgever).

> LEES OOK: Is zorgplicht ook risicoaansprakelijkheid?

Wel of geen arbeidsovereenkomst vóór dagje meelopen?

In beroep oordeelt het gerechtshof als volgt. Volgens bedrijf X zou het pas na het dagje meelopen besluiten om het slachtoffer al dan niet een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst. Door het ongeval is dat niet gebeurd. Het slachtoffer stelt dat de arbeidsovereenkomst wel tot stand is gekomen. Daarom vordert hij als onmiddellijke voorziening in kort geding doorbetaling van loon.

Volgens het hof is onvoldoende duidelijk of er sprake is van een arbeidsovereenkomst die de periode na het dagje meelopen bestrijkt. Het slachtoffer wil nader bewijs leveren, maar hiervoor leent een kort geding zich niet. Het hof wijst de loonvordering af. Want het kan immers niet oordelen over of er tussen partijen een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen.

Onvoldoende spoedeisend belang voor vordering tot betaling

Het hof ziet onvoldoende spoedeisend belang voor de subsidiaire vordering tot betaling van maandelijkse voorschotten op schadevergoeding voor inkomensschade. Dit omdat het slachtoffer (op grond van nawerking van eerder uitzendwerk) een uitkering ontvangt uit de Ziektewet. Bovendien heeft bedrijf X aansprakelijkheid erkend op grond van onrechtmatige daad. Diens verzekeraar heeft voldoende voorschotten uitgekeerd.

> LEES OOK: Aansprakelijkheid op het werk, dit moet u weten

Evenmin is gesteld dat sprake zal zijn van blijvende medische beperkingen. De eindtoestand is weliswaar nog niet bereikt. Maar die laat de mogelijkheid open dat het slachtoffer op enig moment weer in staat zal zijn inkomen uit arbeid te verdienen. Ook is niet gebleken dat de verzekeraar niet bereid is om aanvullende voorschotten te verstrekken, mochten daar goede redenen voor zijn. Om die redenen verwijst de rechter het beroep.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:491
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Dagje meelopen is nog geen arbeidsovereenkomst

Reageer op dit artikel