artikel

Twee gebroken benen is bewust roekeloos?

Wetgeving

Dat zijn werkwijze niet zo handig was, geeft een werknemer achteraf ronduit toe. Hij loopt twee gebroken benen op tijdens een ongelukkig afgelopen demontage van een arbeidsmiddel. Maar was zijn actie bewust roekeloos of was er eerder sprake van een gebrekkige instructie?

Twee gebroken benen is bewust roekeloos?

Op 12 september 2016 vindt een ongeval plaats in de werkplaats van een bedrijf met veertig werknemers. Tijdens het monteren van een onderdeel van een hakselhuis gaat het mis. Het onderdeel, hangend in een strop aan de lepels van een heftruck, glijdt van de lepels en valt op de benen van een werknemer. Die moet met twee gebroken benen voor opname naar het ziekenhuis.

Mogelijk veilige werkwijze, toch twee gebroken benen

Volgens de Inspectie SZW is sprake van overtreding van artikel 7.5, vijfde lid, van het Arbobesluit: de montage en demontage van een arbeidsmiddel moet op een veilige manier plaatsvinden, met inachtneming van de eventuele aanwijzingen van de fabrikant. De Inspectie legt een boete op van 13.500 euro.

Het bedrag is gecorrigeerd op het aantal werknemers. Bovendien is het met 25 procent gematigd, omdat het bedrijf de noodzakelijke randvoorwaarden had gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze. Bezwaar van de werkgever is vergeefs en die gaat daarop in beroep bij de rechtbank.

> LEES OOK: Boeteoplegging: aantal man bepaalt bedrag

Vier inspanningen kunnen leiden tot boetematiging

De rechtbank overweegt dat de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving vier inspanningen geeft die kunnen leiden tot matiging van een boete. De werkgever moet aannemelijk maken dat hij die inspanningen heeft gedaan. Die zijn alleen relevant als ze zijn toegespitst op het voorkomen van de overtreding in het concrete geval.

> LEES OOK: Soms gaat de boete wél omlaag

Er was een lepel met hijshaak (een jip) aanwezig waarmee het werk in principe veilig te doen was. Daarmee had de werkgever de randvoorwaarde gecreëerd om het werk veilig uit te kunnen voeren (artikel 1, elfde lid onder a en c van de Beleidsregel). De werkgever wil de boete naar nul: het slachtoffer is bewust roekeloos geweest.

Het slachtoffer heeft (veel) later schriftelijk verklaard dat zijn werkwijze niet zo handig was. Dat ziet de rechtbank als inzicht achteraf, dat hij onvoorzichtig is geweest. Dat heeft hem twee gebroken benen opgeleverd. Maar daarmee is hij nog niet bewust roekeloos geweest.

DEr is geen instructie gegeven over werkwijze met jip

Er was een RI&E, maar daarin stond niet het risico van vervoer van een last met hijsband aan een kale lepel van de heftruck zonder gebruikmaking van een jip. Daarmee was het risico dat resulteerde in het ongeval niet geïnventariseerd. Dat de werknemer later heeft verklaard dat hij instructie had gekregen, maakt nog niet aannemelijk dat die ook is gegeven. Er staat in zijn verklaring niets over het gebruik van de jip. Ook een aanwezige collega heeft niet ingegrepen, mogelijk omdat ook hij de instructie niet kende.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Boete alleen verder omlaag door overschrijding termijn

De werkgever heeft dan ook niet aangetoond dat hij voldoende instructie heeft gegeven. Om die reden is een verdere matiging niet aan de orde. Wel is sprake van overschrijding van de redelijke termijn bij het nemen van een beslissing op het bezwaarschrift. Daarbij gaat het om een overschrijding van bijna 1,5 maand. Daaruit volgt een vermindering van de boete met 675 euro.

Bron: Rechtbank Zwolle, 13 februari 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:496
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Twee gebroken benen is bewust roekeloos?

Reageer op dit artikel