artikel

Au! Met je voet klem in een stapelaar

Wetgeving

Dingen doen met een stapelaar waarvan je weet dat ze niet mogen. Jammer als je voet dan knel komt te zitten. De werkgever denkt: eigen schuld, dikke bult. En vindt niet dat hij aansprakelijk is. Wat vindt de rechter in hoger beroep?

Au! Met je voet klem in een stapelaar

Een werknemer raakt op 7 september 2011 in het magazijn met zijn linkervoet bekneld tussen zijn eigen stapelaar en die van een collega. Een stapelaar is een soort kleine heftruck waarbij de gebruiker tijdens het verplaatsen naast het apparaat loopt. De huisarts constateert een gekneusde voet. Maar de voet blijft pijn doen.

Gekneusde voet blijkt drukfactuur: 4 weken gips

In februari 2012 wordt na een CT-scan op de poli orthopedie een drukfractuur in de voet ontdekt. De werknemer krijgt vier weken loopgips en hervat medio 2012 zijn werk volledig. De kantonrechter verklaart de werkgever aansprakelijk voor de schade. Hij kent de werknemer een voorschot toe van bijna 7.000 euro. Daarop gaat de werkgever in beroep.

Man liet zich voortduwen door stapelaar van collega

Het gerechtshof volgt de lezing van de werkgever. Die luidt dat de werknemer op de stapelaar is gaan zitten, waarbij zijn voeten boven de grond bungelden. Zo heeft hij zich voort laten duwen door de stapelaar van zijn collega. Daardoor kon hij de besturingsarm niet meer goed bedienen om tijdig te stoppen. Daardoor raakte zijn voet bekneld tussen de twee stapelaars.

Op grond van art. 7:658 BW is de werkgever aansprakelijk. Tenzij hij aantoont dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat er  sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

> LEES OOK: Is zorgplicht ook risicoaansprakelijkheid?

Personen tillen met heftruck vergelijkbare handeling?

De werkgever meent dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Met het oog daarop verwijst hij – naast vele ander documenten – naar de ‘Gevarenlijst expeditie’. Daarin staat het verbod om personen op de lepels van een heftruck te tillen. Het zich laten voortduwen door een stapelaar zou een vergelijkbare handeling zijn. Volgens het hof heeft de werkgever eerder aangevoerd dat het niet mogelijk is dat een werknemer zich door een stapelaar laat voortduwen. Maar dat blijkt dus wel degelijk te kunnen, en wel zittend op het bedieningspaneel.

> LEES OOK: Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 2)

Algemene veiligheidsvoorschriften niet voldoende

Beide partijen zijn het erover eens dat de stapelaar een potentieel gevaarlijke machine is. Volgens het hof zijn dan in algemene termen gestelde veiligheidsvoorschriften niet voldoende. Zeker gezien het ervaringsfeit dat gebruikers bij dagelijkse omgang met deze machines niet altijd alle voorzichtigheid in acht nemen die nodig is om ongevallen te voorkomen. Daarmee heeft de werkgever niet aan zijn zorgplicht voldaan.

> LEES OOK: Soms is te kort dus wel een probleem

Geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid

Dat de werknemer zich ‘niets’ zou aantrekken van veiligheidsvoorschriften, is niet voldoende gemotiveerd onderbouwd. Evenmin dat de werknemer zich vlak voor het ongeval zou hebben gerealiseerd dat zijn gedrag erg gevaarlijk was. Daarmee vervalt het beroep op opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de werknemer. Het beroep van de werkgever wordt verworpen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 5 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:284
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Au! Met je voet klem in een stapelaar

Reageer op dit artikel