artikel

Veiligheidsvoorschriften, lap ze niet aan je laars

Wetgeving

Je werk niet goed doen, vaak te laat komen, niet de verplichte PBM gebruiken, negatieve uitlatingen doen over je werkgever en intimidatie van een collega … hoeveel redenen zijn er nodig om ontslag op staande voet te rechtvaardigen? De veiligheidsvoorschriften negeren alleen volstaat al, zo blijkt.

Veiligheidsvoorschriften, lap ze niet aan je laars

Een werknemer werkt sinds maart 2018 voor bepaalde tijd bij een bedrijf in de groenvoorziening. Een personeelsreglement met veiligheidsvoorschriften maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst. Daarin staat onder meer dat de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt en dat de werknemer die moet gebruiken. Bij twijfel geldt: PBM altijd gebruiken.

Te laat komen, negatieve uitlatingen, intimidatie

In juni wordt de werknemer in functie teruggezet, omdat hij niet de juiste man blijkt voor zijn functie. Het schort onder meer aan zijn communicatievaardigheden met de opdrachtgevers. In juli volgt een schriftelijke waarschuwing voor herhaaldelijk te laat komen en te vroeg vertrekken. Ook laat de man zich regelmatig negatief uit over het bedrijf. Het bedrijf hoopt op verbetering en wil daarbij helpen.

> LEES OOK: Zo wordt u de medewerker die iedereen wil

Maar het bedrijf waarschuwt de medewerker wel dat een volgende overtreding tot drastische maatregelen kan leiden. Op 4 oktober 2018 volgt ontslag op staande voet na een klacht van een collega wegens intimidatie. Daarop verzoekt de werknemer de rechter het ontslag ongedaan te maken.

Vijf argumenten voor ontslag op staande voet

De kantonrechter geeft aan dat voor een ontslag op staande voet sprake moet zijn van een dringende reden (art. 7:678 BW). Het moet dan gaan om zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. In deze zaak heeft de werkgever maar liefst vijf argumenten aangevoerd.

> LEES OOK: Veiligheidsregels genegeerd: ontslag op staande voet

Zeker is dat de arbeidsverhouding al geruime tijd moeizaam verliep. De werknemer wist dat de werkgever niet tevreden was over zijn functioneren en dat hij dit moest verbeteren. Dat was ook schriftelijk bevestigd. Toch vond de werknemer het nodig om negatief over het bedrijf te praten. Verder kwam de werknemer vaak te laat; daarvoor heeft hij een waarschuwing gehad in niet mis te verstane woorden. Ook heeft hij zich niet aan de juiste veiligheidsvoorschriften gehouden. Want hij gebruikte bij het werken met een hakselaar geen oorkappen en volgelaatsbescherming. Ook niet nadat een collega hem daarop had aangesproken. Dat hij zich wel aan de door hem ondertekende voorschriften zou hebben gehouden, heeft de medewerker onvoldoende onderbouwd.

> LEES OOK: Het wat & hoe van PBM

WhatsApp-bericht ná ontslag wijst op intimidatie

Daar komt dan nog de klacht over intimidatie bij. Daarover stelt de werknemer dat er alleen een niet zo vriendelijk gesprek is geweest. Hij zou zich ‘gestalkt’ hebben gevoeld door zijn collega. Zelfs als dit waar was, had de werkgever nog voldoende reden om over te gaan tot het ontslag op staande voet. Daarbij speelt mee dat de werknemer zijn collega een WhatsApp-bericht blijkt te hebben gestuurd.

> LEES OOK: WhatsApp-berichten kosten werknemer verlof

In dat bericht deelt hij de collega mee dat als die zijn klacht niet intrekt, hij dit persoonlijk zal opvatten. Hij verstuurde dit bericht na de ontslagdatum en dat werpt een ander licht op zijn opstelling naar die collega. De kantonrechter wijst het verzoek daarom af.

Bron: Kantonrechter Den Haag, 22 januari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:1040
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Veiligheidsvoorschriften zijn er niet voor de lol

Reageer op dit artikel