artikel

Genoeg instructie? Hier komt de aap uit de mouw

Wetgeving

Een man krijgt een ongeval met een zogenoemde kooiaap en overlijdt. De werkgever zou te weinig instructie hebben gegeven, geen toezicht hebben gehouden en de risico’s van het werken met de speciale heftruck niet in de RI&E hebben gezet. Wat vindt de rechter ervan?

Genoeg instructie? Hier komt de aap uit de mouw

Een man haalt eind mei 2015 met een zogenoemde Kooiaap – een speciaal soort meeneembare heftruck – goederen uit een vrachtwagen. Hij wil die bezorgen bij een woning onderaan een dijk via een vrij steile weg. Beneden gekomen valt de Kooiaap om. De man valt of springt uit de Kooiaap, komt onder het hulpmiddel terecht en overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen.

Officier van justitie vervolgt feitelijk leidinggevende

Na onderzoek vervolgt de officier van justitie de vestigingsmanager van de bedrijfslocatie, in zijn hoedanigheid als leidinggevende van het slachtoffer. Dit wegens overtreding van art. 5, lid 1 Arbowet (gebruik van de Kooiaap staat niet in de RI&E), art. 8 lid 1 en 4 Arbowet (geen instructie voor dragen veiligheidsgordel), art. 7.3, lid 2 Arbobesluit (afwezigheid gebruikershandleiding), art. 32 Arbowet (de manager wist of kon weten dat levensgevaar te verwachten was). Wegens feitelijk leidinggeven eist de officier een werkstraf van 120 uur werkstraf of 60 dagen hechtenis.

> LEES OOK: Veiligheidsvoorschriften, lap ze niet aan je laars

Niet goed ingelicht? Jazeker wel, oordeelt de rechtbank

Maar de rechtbank is het niet eens met het standpunt van de officier van justitie. De werknemers waren wel degelijk goed ingelicht over de risico’s van het werken met de Kooiaap. De manager zorgde dat de werknemers gecertificeerd waren als heftruckchauffeur, met iedere vijf jaar een hercertificatie. Dit liep via een extern deskundig bedrijf. In deze cursus was onder meer aandacht voor het belang van het dragen van de veiligheidsgordel in de Kooiaap.

Verder was het dragen van die gordel onderdeel van het arbo-beleidsplan. Daarnaast stond het dragen van de veiligheidsgordel expliciet vermeld op veiligheidsinstructies op meerdere plaatsen in het bedrijf. Daaruit volgt meteen dat schriftelijke instructies voor het dragen van de gordel beschikbaar en zichtbaar waren.

> LEES OOK: Passend arbobeleid, zo pakt u dat aan

Manager kon niet toezien op instructies buiten bedrijfsterrein

De manager was alert op het uitvoeren van de veiligheidsinstructies op het eigen bedrijfsterrein. Maar van hem kon niet worden verwacht dat hij dit ook buiten het bedrijfsterrein zelf controleerde of liet controleren. Want dat is praktisch onuitvoerbaar. De manager heeft voldoende gedaan om de werknemers te wijzen op het dragen van de veiligheidsgordel. Ook heeft hij daar voldoende op toegezien.

Bedrijf heeft genoeg risicobeperkende maatregelen genomen

De rechtbank komt tot de slotsom dat er binnen het bedrijf voldoende maatregelen waren genomen om het risico van het werken met de kooiaap te beperken. Nee, dit risico stond niet in de RI&E. En nee, de gebruikershandleiding lag niet op de Kooiaap. Maar dit heeft volgens de rechtbank niet geleid tot levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van werknemers. Want er waren genoeg risicobeperkende maatregelen genomen. Daarom is geen sprake van overtreding van artikel 32 van de Arbowet. Er volgt dan ook vrijspraak voor de manager.

Bron: Rechtbank Arnhem, 4 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1557
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Genoeg instructie? Hier komt de aap uit de mouw

Reageer op dit artikel