artikel

Ongeval door harde wind geen ‘act of God’

Wetgeving

Een ongeval tijdens het werk kan altijd gebeuren. En zeker als het weer daarbij een factor is, in dit geval harde wind. Tegen deze ‘act of God’ helpt geen instructie, vindt de werkgever. Denkt het hof daar hetzelfde over?

Ongeval door harde wind geen ‘act of God’

Een chauffeur van een trailer/oplegger moet in Dordrecht kunstmest laden. De combinatie is aan de zijkant voorzien van een zeil en heeft aan de achterzijde een deur. Voor het beladen van de vracht kunstmest is het nodig om het zeil te openen.

Daarvoor moet de chauffeur eerst de spanbanden losmaken, waarna hij de stang uit de basis kan lichten. Door het stormachtige weer bolt het zeil ineens op, waardoor de chauffeur valt en zijn pols breekt. Zijn vordering tot schadevergoeding wordt door de kantonrechter afgewezen. De chauffeur gaat in beroep.

Geen specifieke instructie, want ‘act of God’

Volgens het gerechtshof zijn de partijen het niet eens over de precieze toedracht. Vaststaat echter dat de chauffeur gevallen is tijdens de uitoefening van zijn werk. De werkgever vindt dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Want de chauffeur kende de instructies over hoe om te gaan met zeilen.

> LEES OOK: Genoeg instructie? Hier komt de aap uit de mouw

Gezien zijn lange werkervaring was het niet nodig om expliciet te waarschuwen voor het risico dat het zeil door een windstoot kon opbollen. Vindt die werkgever. Want het is immers algemeen bekend dat harde wind vat kan krijgen op een zeil. Ook een meer specifieke instructie over omgaan met de zeilen, spanbanden en ontkoppeling van de duwstang had het ongeval niet kunnen voorkomen. Tenslotte was hier sprake van een ‘act of God’.

Ongeval door harde wind geen ‘act of God’

Algemene of specifieke instructies niet aangetoond

Ook heeft de werkgever verwezen naar de ‘Handleiding voor chauffeurs’. Maar het hof acht dit onvoldoende, omdat daar niet in staat hoe te handelen bij harde wind. Het hof merkt daarnaast op dat de handleiding in het Nederlands is gesteld, terwijl de Duitse chauffeur deze taal nauwelijks spreekt.

> LEES OOK: Vaak werkt een plaatje beter dan een praatje

Daarmee is niet aangetoond dat de werkgever algemene en/of specifieke instructies heeft gegeven over het openen van zeil bij het laden van vracht onder diverse weersomstandigheden.

Nalaten instructies is niet voldoen aan zorgplicht

Het hof verwerpt ook het verweer dat een extra instructie niet nodig was, omdat de opleiding tot professioneel chauffeur ook een theoretisch deel over veiligheid kent. Hij verwerpt daarmee het betoog van de werkgever dat hij niet hoefde te waarschuwen voor het algemeen bekende gevaar van harde wind. Ook al zou dat een  ‘act of God’ zijn.

> LEES OOK: 7 x veilig gedrag trainen en coachen

De werkgever heeft dus geen instructies of waarschuwingen gegeven over hoe de chauffeur het zeil bij krachtige wind moest openen. Daarmee heeft hij volgens het hof niet voldaan aan de zorgplicht van artikel 7:658 BW. Maatstaf daarvoor is dat een werkgever die maatregelen neemt die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter. Het schadebedrag moet in een aparte procedure worden vastgesteld.

Bron: Gerechtshof Arnhem, 14 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:4161
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Ongeval door harde wind geen ‘act of God’

Reageer op dit artikel