artikel

Ontslag bij zwangerschap kan best duur uitpakken

Wetgeving

Heel vervelend, zo’n zwangere vrouw in dienst. Zeker als de zaken er toch al niet zo rooskleurig voorstaan. En dan is ze straks ook nog 9 maanden uit de roulatie … Weet je wat? Weg ermee! Ho ho, zegt de kantonrechter. Ontslag bij zwangerschap kost wel geld.

Ontslag bij zwangerschap kan best duur uitpakken

Een vrouw werkt sinds juni 2015 voor 28 uur per week als administratief medewerkster bij een installatiebedrijf. De werkgever verzoekt op 17 augustus 2018 bij het UWV toestemming om de arbeidsovereenkomst te beëindigen om bedrijfseconomische omstandigheden. De werkneemster is door het UWV gehoord en heeft 14 september meegedeeld dat zij zwanger is. De ontslagvergunning wordt op 21 september 2018 verleend.

Ontslag bij zwangerschap strijdig met opzegverbod

Over de beweerde zwangerschap heeft het UWV overwogen dat de werkneemster geen verklaring van een arts of verloskundige heeft overlegd. Daarom is het onvoldoende mogelijk om de zwangerschap vast te stellen. Vervolgens meldt de werkneemster zich op 17 september ziek. Een week later krijgt zij schriftelijk ontslag aangezegd per 1 november 2018. Zij acht dit in strijd met het opzegverbod tijdens zwangerschap (art. 7:670 lid 2 BW).

> LEES OOK: Zwangerschapsdiscriminatie? Meld het!

Werkneemster was ten tijde van ontslag al zwanger

Volgens de rechter staat vast dat de werkneemster zwanger was toen de arbeidsovereenkomst werd opgezegd. Daarmee was sprake van ontslag bij zwangerschap. En daarmee van overtreding van het opzegverbod. Dat de zwangerschap bij de aanvraag van de ontslagvergunning nog niet bekend was, maakt dat niet anders. Ook niet dat het UWV de vergunning heeft gegeven bij ontbreken van een zwangerschapsverklaring. Die dateert van november 2018. Daaruit valt op te maken dat de werkneemster op het moment van de opzegging al zwanger was.

Neergelegd bij ontslag, maar wel billijke vergoeding

De werkgever heeft onvoldoende onderbouwd dat de werkzaamheden van de administratief medewerkster inmiddels zijn beëindigd. De werkneemster heeft ervoor gekozen om zich bij de opzegging neer te leggen. Maar zij verzoekt op grond van artikel 7:681 lid 1 BW wel om een billijke vergoeding die het verwijtbaar handelen van de werkgever compenseert.

> LEES OOK: Vernieuwde richtlijn zwangerschap en werk

Betalen vergoeding zal niet leiden tot faillissement

De werkgever heeft aangevoerd dat het bedrijf financieel in zwaar weer zit. Volgens de kantonrechter schetsen de stukken inderdaad geen rooskleurig beeld. Toekenning van een vergoeding zal echter niet tot een faillissement leiden. De werkneemster vraagt een vergoeding van 50.000 euro. Maar de kantonrechter acht een vergoeding van 15.000 euro in dit geval billijk. Dat bedrag is inclusief nog openstaand vakantiegeld. Het concurrentie- en relatiebeding uit de arbeidsovereenkomst wordt vernietigd.

Bron: Kantonrechter Rotterdam, 2 april 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:3299
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Ontslag bij zwangerschap kan best duur uitpakken

Reageer op dit artikel