artikel

Werkgever in de zin van de Arbowet, ja of nee?

Wetgeving

Twee zelfstandigen doen samen een klus voor een bedrijf. Bij een ongeval komt één van hen om. De ander wordt daarvoor gerechtelijk vervolgd. De eerste vraag die de rechtbank moet beantwoorden: was die ander een werkgever in de zin van de Arbowet?

Werkgever in de zin van de Arbowet, ja of nee?

Begin april 2016 geeft bedrijf A opdracht aan bedrijf B voor het plaatsen en monteren van een afzuiginstallatie. Jansen, eigenaar van een eenmanszaak, krijgt de opdracht voor de uitvoering van het werk met een ploeg van twee man. Hij schakelt daarvoor een collega-zzp’er in, die ook een eenmanszaak heeft.

Niet-geborgde werkbak op lepels heftruck kantelt

Eind mei bespreken zij samen met de directies van A en B de opdracht en lopen een rondje door de bedrijfshal. Vervolgens gaan zij de nodige maten opmeten voor de ventilatie-unit op bijna 4 meter hoogte. Zij gebruiken daarvoor een heftruck met op de lepels een draadstalen container. Die container is niet geborgd. Jansen bestuurt de heftruck, de zzp’er staat in de bak en roept de gegevens naar Jansen. Als die bezig is om een pijp op maat te maken, hoort hij een klap. De zzp’er is uit de bak gevallen doordat de ‘werkbak’ is gekanteld.

> LEES OOK: Ook directeur rijdt mee op lepels heftruck

Een getuige heeft gezien dat de zzp’er zich voorover boog, waardoor de werkbak kantelde. De zzp’er valt uit de bak en overlijdt ter plaatse. Jansen wordt vervolgd omdat hij als werkgever werkzaamheden heeft laten verrichten waarvan hij wist of had kunnen weten dat er levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van de werknemer was te verwachten (art. 32 Arbowet). En ook voor verkeerd gebruik van een arbeidsmiddel en de aanwezigheid van valgevaar zonder gebruik van een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer.

Werkgever in de zin van de Arbowet, ja of nee?

Voor een bewezenverklaring, zo stelt de rechtbank, is allereerst vereist dat Jansen aan te merken is als werkgever in de zin van de Arbowet.

> LEES OOK: Het wat & hoe van de Arbowet

Jansen en de zzp’er waren beiden zelfstandige ondernemers. Er was geen sprake van een arbeidsovereenkomst of een situatie waarin de zzp’er aan Jansen ter beschikking was gesteld. Blijft over de vraag of de zzp’er onder gezag van Jansen werkte. Want dan zou Jansen op grond van artikel 1 lid 2 sub a onder 1 Arbowet als werkgever zijn aan te merken.

> LEES OOK: Moet werkgever schade zelfstandige vergoeden?

Jansen was het aanspreekpunt voor de klant. Daarnaast was de zzp’er ingehuurd voor een lager tarief en moest hij aan Jansen factureren. Volgens de rechtbank kan dit op werkgeverschap van Jansen duiden. Maar daar staat tegenover dat er tijdens de uitvoering van de opdracht sprake was van gelijkwaardigheid. Bovendien waren de rollen van Jansen en de zzp’er nagenoeg inwisselbaar. Ze waren ook beiden vakbekwaam. Van een bepalende rol van Jansen was dus geen sprake.

Daarom oordeelt de rechtbank dat geen sprake was van een gezagsverhouding tussen Jansen en de zzp’er. Om die reden is Jansen niet te kwalificeren als werkgever in de zin van de Arbowet. Daarop volgt vrijspraak.

Bron: Rechtbank Zwolle, 29 juli 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:2646
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Werkgever in de zin van de Arbowet, ja of nee?

Reageer op dit artikel