blog

Rsi revisited?

Wetgeving

Auteur: Rob Poort

Rsi revisited?

 

We hebben het dan zowel over slachtoffers van bedrijfsongevallen – een zeer kleine minderheid van rond de tachtig geregistreerde ongevallen per jaar – als over slachtoffers van fatale beroepsziekten. Met name gaat het dan om slachtoffers als gevolg van blootstelling aan asbest, terwijl men al in de jaren zestig van de vorige eeuw kon weten dat die blootstelling dodelijk kon zijn. Eind april wordt er tijdens de Workers Memorial Day wereldwijd stilgestaan bij deze werknemers. Een prima initiatief.

 

In Nederland worden de slachtoffers van beroepsziekten doorgaans niet meegeteld als het gaat om ongevallen ten gevolge van het werk. Eigenlijk te gek voor woorden: ook die werknemers zijn, nota bene doordat zij tijdens hun werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, overleden als gevolg van hun werk. Dat er soms vele jaren verlopen tussen de blootstelling en het fatale einde maakt dat niet anders. Het is dus van groot belang dat werknemers goed over dergelijke risico’s worden voorgelicht. De werkgever zal daarin zijn verantwoording moeten nemen.

 

Dat geldt ook voor andere beroepsziekten, zoals rsi. Een aandoening met verschijnselen die niet dodelijk zijn, maar wel – in het ergste stadium – zodanig dat zelfs lichte werkzaamheden niet meer mogelijk zijn. Uit een onderzoek van TNS NIPO blijkt dat de helft van de Nederlandse laptopgebruikers last heeft van pols, nek of andere gewrichten door een slechte werkhouding. Van de notebookgebruikers is 85 procent zich niet van zijn of haar werkhouding bewust, terwijl de meeste hun laptop ook voor hun werk gebruiken. Naast een goede werkhouding zijn er ook regelmatig pauzes nodig om de kans op rsi-klachten te verminderen. En ook hier is natuurlijk weer een schone taak weggelegd voor de werkgevers.

 

Maar de helft van de onderzochte populatie had geen enkele voorlichting gekregen over de juiste werkhouding. Een losse muis wordt vaak wel ter beschikking gesteld, maar het gebruik van een los scherm of toetsenbord is nog nauwelijks in zwang. Kortom: naast het ontbreken van goede voorlichting moeten minmaal toch ook de juiste middelen worden verstrekt. Niets nieuws, want het staat al een paar jaartjes in de Arbowet. Om precies te zijn al sinds 1992 – en dan vergeet ik nog maar, dat eind van de jaren tachtig het beeldschermbesluit van kracht werd. Ik was ervan overtuigd dat we het probleem rsi allang onder de knie hadden. Maar met deze onderzoeksresultaten ben ik daar niet meer zo zeker van. Helaas, want de preventieve maatregelen tegen deze beroepsziekte zijn echt niet zo kostbaar of ingewikkeld.

 

Rob Poort is jurist en veiligheidsA­kundige bij Bureau Poort.

Reageren? www.bureaupoort.nl 

Reageer op dit artikel