blog

Een nieuwe Eurowind?

Wetgeving

Of de pasverkozen tegenstanders van de huidige EU ook werkelijk in staat zullen zijn om als parlementarier het systeem van binnenuit te veranderen, is overigens nog de vraag. Immers, zodra je deel uitmaakt van een grote organisatie met een heel pakket strikte gedragsregels en protocollen, merk je pas hoe machtig de gevestigde orde is en hoeveel kracht je moet uitoefenen voor een klein effect. Laat staan dat je een heleboel bestaande regels, zoals de langzamerhand spreekwoordelijke rechte komkommer, alsnog om zeep weet te brengen.

 

In Arboland zijn we trouwens al gewend aan minder regeltjes, hoewel in menige Arbocatalogus, die de arbobeleidsregels voor een bepaalde sector moet vervangen, weer een verwijzing naar die beleidsregels te vinden is! Maar goed, stel er wordt echt flink geknipt in de regelgeving, dan blijft nog de vraag wat dit betekent voor de arbozorg. Immers, zolang het uitgangspunt van de Arbowet in stand blijft, namelijk  door preventie een veilige en gezonde werkplek voor alle werknemers waarborgen, zullen minder regels alleen leiden tot meer behoefte aan expertise. Voor de arboprofessional wordt het er alleen maar interessanter op!

 

Voor de werknemer zal het knippen in regels meer leiden tot discussies in de trant van: “Waar staat dat dan?”. Als er dan nergens een exacte regel te vinden is, zal het moeilijker worden om zonder deskundige hulp een veilige werkplek bij de baas af te dwingen. Gevolg is een verslechtering van de arbosituatie in sectoren die hiervoor gevoelig zijn en dus meer arbeidsongevallen. Zeker met het oog op de verslechterde sociale voorzieningen voor arbeidsongeschikten zal dit leiden tot een groeiende claimcultuur om de inkomensderving te compenseren. Uiteindelijk zullen we ons op deze manier dus Amerikaanse toestanden op de hals halen. Leve de zelfregulering.

Reageer op dit artikel