blog

Beroepsrisico

Wetgeving

Wanneer wordt gesproken over een beroep dan geldt, ook als hij of zij dit beroep uitoefent als zzp’er, onverkort de Arbowet. Dit heeft in dit geval nogal verstrekkende gevolgen. Immers, nergens in de Arboregelgeving zijn veiligheidsbepalingen vastgelegd voor inbrekers, straatrovers, gauwdieven, brandkastkrakers, afpersers en andere vaklieden in het zogenaamde illegale circuit. Dat veel van deze activiteiten op zich strafbaar zijn, speelt hierbij geen rol. Vast staat, dat ook deze beroepsgroep recht heeft op een veilige werkplek, gezonde werkomstandigheden en zorg voor welzijn.

Beroepsrisico

Snel aan de slag dus! Ons voorstel is om een interdepartementale werkgroep te installeren onder leiding van SZW, die op zo kort mogelijke termijn aanbevelingen opstelt voor een Arbocatalogus ‘Ontvreemdende en verduisterende beroepsgroepen’. Die werkgroep moet ook aandacht schenken aan de bijzondere eisen die worden gesteld aan de ‘Risico Inventarisatie en Evaluatie Tijdelijke Plaatsen Delict’ (RI&E TPD) omdat deze locaties doorgaans onder beheer vallen van de overheid (bijv. Straatrooflocaties, SRL’s) danwel particulieren (Doellocaties Voorgenomen Ontvreemdingsactiviteiten, DVO’n).

Met name het overtuigen van particulieren dat zij een veilige werkplek voor het dieven- en roversgilde moeten waarborgen, kan in de aanvang bij het grote publiek op weerstand stuiten. Wij zijn er overigens verbaasd over dat een staatssecretaris van Justitie zich deze problematiek niet realiseert.

ing. A.J.Mac Gillavry,Hoger Veiligheidskundige.

Reageer op dit artikel