blog

Onder druk

Wetgeving

Onlangs kwam het CBS met nieuwe cijfers. Ruim 1 op de 8 werknemers had in 2011 burnoutklachten. Hoewel dit aantal al sinds 2008 ongeveer gelijk is gebleven, is dit zorgelijk. Voor menig werknemer is dit immers een turbulente tijd: door de crisis voelen velen zich onzeker en door de digitalisering van de werkomgeving krijgen arbeidsrelaties een ander karakter. Het is dus extra belangrijk dat deze werknemers goed begeleid worden.

Onder druk

 

De cijfers van het CBS geven ook aan dat werknemers met hoge werkdruk en weinig sociale steun van collega’s en leidinggevenden meer burnoutklachten hebben. De rol van managers is dus heel belangrijk! Maar uit de Arbobalans 2011 blijkt dat 54 procent van de werkgevers het moeilijk vindt om dit soort risico’s aan te pakken en er worden nog steeds onvoldoende maatregelen tegen werkstress getroffen, al verplicht de Arbowet werkgevers hier wel toe.

 

Werkdruk is weerbarstige materie, en juist hier ligt een kans voor de arboprofessional. Werkdruk en stress moeten bespreekbaar zijn op de werkvloer. Leidinggevende en werkende hebben hier moed voor nodig. Samen moeten zij op veilige werkomgeving met voldoende steun. Een beetje druk heb je immers wel nodig om lekker te functioneren.

 

Van de werknemer eist dit zelfregie. Dat is best lastig en heel erg wennen. Maar ook de leidinggevende heeft voor zo’n dialoog de juiste vaardigheden nodig. Helaas beschikt lang niet iedereen over die competenties. Een bedrijf als Shell erkent dit probleem en rolde er zelfs een heel programma voor uit. Maar dat is niet voor iedere organisatie weggelegd.

 

Als leidinggevende en werknemer er niet uitkomen, kan de arboprofessional helpen. En de multidisciplinaire richtlijn Werkdruk, die zo goed als klaar is, kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. Uiteindelijk gaat het bij het omgaan met werkdruk om het creeren van wederzijds vertrouwen. Een mooie uitdaging voor volgend jaar. Voor werkgever en werknemer, eventueel samen met de arboprofessional.

 

De redactie van Vakblad Arbo wenst u een lekker druk en relaxed 2013!

Reageer op dit artikel