blog

Over preventie

Wetgeving

Nog niet zo lang geleden hadden we het dan vooral over het voorkomen van infectieziekten. Door een betere hygiene zijn die risico’s aanmerkelijk kleiner geworden.

Over preventie

Tegenwoordig zoeken we het in andere sferen. Nu gaat preventie om het bevorderen van de gezondheid van mensen en het voorkomen van chronische ziekten. De overheid kondigde zelfs een Nationaal Programma Preventie (NPP) aan. Volgens de minister van VWS is grote winst te boeken door diabetes, (ernstig) overgewicht, roken, drinken, depressie en onvoldoende bewegen te bestrijden.

In de arbo-wereld komt preventie al langer veelvuldig voorbij. Sinds 2005 staat de preventiemedewerker met naam en toenaam in de Arbowet. In het recente SER-advies ‘Stelsel voor veilig en gezond werken’ en het onlangs uitgebrachte Kabinetsstandpunt daarover, is preventie nog veel meer dan voorheen een belangrijk issue. Al is er nog wel discussie over wie wat in de praktijk moet vormgeven. Is hier een belangrijke rol voor de bedrijfsarts weggelegd of is dit vooral een taak van de werkgever in overleg met de werknemers, preventiemedewerker en arbodienst?

Wie er ook het voortouw heeft, preventie blijft nogal een lastig onderwerp. Waarbij geen sprake is van regels die overtreden kunnen worden en waarop de Inspectie kan handhaven. Het gaat immers over gezondheid en gedrag. En dus draait het vooral om voorlichting en kennisuitwisseling op de werkvloer. Het argument daarbij is dat preventief gedrag goed is voor de werknemers zelf. En niet te vergeten: dat hoe eerder ze daarmee beginnen, hoe meer het oplevert.

 

Maar wie levert het wat op? Die werknemers? Zeker, maar vooral ook de werkgevers en de samenleving als geheel. Want gezonde werknemers en dus burgers kosten gewoon minder. Alleen zullen niet alle werknemers daar een boodschap aan hebben.

 

Opvallend is dat kleine bedrijven wel actief bezig zijn met het terugdringen van verzuimcijfers, maar dat een relatief hoog percentage nog geen structurele aandacht heeft voor preventie, zo blijkt uit een recent onderzoek van MKBNederland.  Er is dus nog een hoop kennis uit te wisselen over gezondheid en gedrag en hoe dat te organiseren. En het leuke is: dat hoeft niet alleen over ellende te gaan.

 

Kom daarom naar de Dag van de preventiemedewerker op 27 juni en ervaar hoe collega’s in andere bedrijven de problemen oplossen. Ik hoop u daar te ontmoeten! www.dagvandepreventiemedewerker.nl

Jacqueline Joosten

hoofdredacteur

Reageer op dit artikel