blog

En de werknemers?

Wetgeving

Als een werknemer een arbeidsongeval krijgt dan wordt, zeker bij ernstig letsel of ziekenhuisopname, de Inspectie SZW ingeschakeld. Die gaat na of er sprake is van een overtreding van de arbowetgeving. Dat is heel vaak het geval.

En de werknemers?

Daarop volgt een boete van de kant van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een zogenoemde bestuurlijke boete die, met de per 1 januari 2013 gewijzigde Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving, ook nog eens fors verhoogd is. Die boete is dan meestal gericht aan de overtreder. Dat is op grond van de Arbowet 99 van de 100 keer de werkgever. En – zoals gezegd – het gaat vaak om fikse bedragen.

Factor 4

Bedenk wel dat het zogenoemde normboetebedrag bij bijvoorbeeld een ziekenhuisopname nog eens met een factor vier wordt vermenigvuldigd. Los van de eventuele gevolgen. Of de reden van de ziekenhuisopname nu een gebroken pink, een gebroken heup of zelfs een dwarslaesie is, maakt niets uit: in beginsel zijn al deze vormen van letsel goed voor het vermenigvuldigen van de nominale boete met een factor vier. Ziekenhuisopname is ziekenhuisopname en dat is in de hiervoor genoemde Beleidsregel gelijkgesteld met het krijgen van ernstig letsel als gevolg van het (arbeids)ongeval.

Onrechtvaardig

Veel werkgevers die ik over dergelijk zaken spreek zien dit als zeer onrechtvaardig. Komt nog bij dat er ongevallen zijn waaraan ook de werkgever weinig tot niets kan doen. Nul ongevallen is een mooi streven, maar blijft in de praktijk een onhaalbare zaak. Ik schop nu misschien hele groepen tegen de schenen, maar laten we reëel blijven: waar gewerkt wordt kunnen zaken mis gaan en ongevallen zullen blijven gebeuren. Meestal krijgt dan de werkgever – terecht – een boete. De getroffen werknemer kan dan wel met redelijke kans op succes een civiele vordering starten om te trachten zijn schade te verhalen op de (verzekeraar van de) werkgever. Daarvoor heeft de wetgever artikel 7:658 BW immers opgezet. De werknemer heeft in zo’n geval dus zekere rechten waaruit hij kan putten.

Stilgelegd

Nu las ik onlangs van een bedrijf in Limburg, dat onder andere containers repareert, en voor twee maanden is stilgelegd omdat de Wet minimumloon binnen zes maanden twee maal is overtreden. Het bedrijf kon voor een aantal werknemers niet de juiste gegevens tonen op grond waarvan betaling van het wettelijk minimumloon kan worden vastgesteld. Bij de eerste controle door de Inspectie SZW ging het om zes werknemers, bij de tweede om zeven werknemers, allen met de Poolse nationaliteit. Zij werden ingezet voor slijpen, lassen en spuiten van de containers. In totaal is voor beide overtredingen een boete opgelegd van 214.000 euro. Op grond van recidive (meerdere keren eenzelfde of soortgelijke overtreding) werd het bedrijf de tweede keer stilgelegd.

Merkwaardig

Wat ik me nu afvraag is of de werknemers alsnog fatsoenlijk zijn uitbetaald – moet kunnen van 214.000 geïnde euro’s – en of zij gedurende de twee maanden stillegging ook krijgen doorbetaald. Ik vrees van niet en vermoed dat de werknemers via de rechter hun gelijk moeten halen. Ja, soms zit de rechtstaat inderdaad merkwaardig in elkaar.

 

Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel