blog

Zorg om bedrijfsgezondheidszorg

Wetgeving

Het gaat niet goed met de arbeidsgerelateerde zorg en dus loopt de gezondheid van de werkenden in ons land gevaar. De politiek is daar zeker ook van overtuigd.

Zorg om bedrijfsgezondheidszorg

Op 14 januari j.l. tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de bedrijfsgezondheidszorg vroegen SP, D66, CDA en zelfs ook PvdA aandacht voor dit probleem.

Bedrijfsartsen

De groep van circa 2000 bedrijfsartsen vergrijst. Jaarlijks treden er maar 15 nieuwe bedrijfsartsen aan, terwijl er 80 met pensioen gaan. Minister Asscher gaf aan dat hij daar iets aan gaat doen. Binnenkort komt er een ‘kwartiermaker’ die zich gaat bezighouden met dit probleem. Er komt een scholingsfonds en, er gaat – opnieuw – gewerkt worden aan het imago van de bedrijfsarts.

Bedrijfsgezondheidszorg

Gaat dit op tijd het tij rond de arbeidsgerelateerde zorg keren? Het probleem heeft alles te maken met financiering. In november vorig jaar stelde Asscher dat de financiering van de opleiding tot bedrijfsarts geen taak van de overheid is. Werkgevers zijn volgens de minister zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de arbeidsgerelateerde zorg, dus ook voor de opleiding van een bedrijfsarts. Maar we weten allemaal dat de vraag naar (preventieve) bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers sterk achterblijft. Eerst komt de verzuimbegeleiding en pas daarna – eventueel – preventie. Onderzoek laat steeds opnieuw zien dat werkgevers weinig belangstelling hebben voor preventie. We weten ook dat de Inspectie SZW zelfs geen capaciteit heeft om te controleren of een werkgever een arbocontract heeft.

Arbowet

Het probleem rond de bedrijfsartsen zal ons dit jaar in ieder geval blijven bezighouden en in Vakblad Arbo zullen we er uitgebreid over berichten. Maar of er genoeg vaart zit in de oplossing, is de vraag. We kunnen het hebben over een mooie nieuwe Arbowet, die overigens op zijn vroegst van kracht zal zijn vanaf medio 2016 en mogelijk zelfs pas per 1 januari 2017. Lopende arbodienstverleningscontracten zullen nog een jaar na inwerkingtreding van de wet ongewijzigd van kracht blijven. Op het moment dat werknemers dan beter toegang krijgen tot de bedrijfsarts, recht hebben op een second opinion en meer betrokken zijn bij de afspraken met bedrijfsartsen, is het wel zo handig als die bedrijfsartsen er ook zijn. Wat overigens niet wegneemt dat u als professional nu al met preventie aan de slag kunt gaan in uw organisatie.

 

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

Reageer op dit artikel