blog

Beroepsziekten

Wetgeving

In de recent gepresenteerde begroting van het demissionaire kabinet staat dat het ministerie van SZW 1 miljoen euro gaat besteden aan het voorkomen en signaleren van beroepsziekten.

Beroepsziekten

Het vierjarige programma richt zich in de eerste twee jaar op de nadelige gezondheidseffecten van het werken met gevaarlijke stoffen.
Geen echt nieuws, want het programma was in 2016 al aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

> LEES OOK: ‘Programma beroepsziekten’ start in 2018

Werken met gevaarlijke stoffen krijgt te weinig aandacht

Gevaarlijke stoffen. Is dat vreemd? Bovenaan de top 10 staan immers burn-out en beroepsziekten van het bewegingsapparaat en het gehoor. Toch is dit plan van SZW een heel goede zaak. Want werken met gevaarlijke stoffen kreeg de laatste decennia te weinig aandacht. Het gaat hier immers om langetermijngezondheidseffecten. Iets heel anders dan de  gevolgen van een ongeval, die vaak veel eerder duidelijk worden. Begin dit jaar moest Asscher de voorbereidende werkzaamheden voor de oprichting van een Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten nog staken wegens ontbrekend draagvlak bij werkgevers.

Wie kent ze niet, de escapades van Chemours Dordrecht?

Ook de escapades van Chemours (voorheen DuPont) in Dordrecht staan ons nog vers in het geheugen. Omwonenden en werknemers stonden jarenlang bloot aan het gevaarlijke PFOA. Inmiddels loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek tegen het bedrijf wegens het illegaal lozen van GenX-stoffen. En dat terwijl de Europese REACH-verordening voor chemische stoffen bepaalt dat bedrijven moeten aantonen dat ze veilig werken met gevaarlijke stoffen om een vergunning te krijgen.

Genoeg reden voor actie dus. Gelukkig meldde Asscher in de Tweede Kamer dat er ook een gespecialiseerd inspectieteam voor gevaarlijke stoffen komt en een kennisplatform. Hopelijk maakt dit dat bedrijven zich bewuster worden van de risico’s en ook echt aan de slag gaan met preventie.

Vroege signalering beroepsziekten met de nieuwe Arbowet

Maar er zijn ook andere kansen. Met de gewijzigde Arbowet kreeg iedere werknemer immers het recht om de bedrijfsarts te bezoeken zonder toestemming van zijn werkgever. En: de bedrijfsarts heeft nu vrij toegang tot de werkvloer. Verder moeten bedrijfsartsen ruimte – en dus tijd – krijgen om beroepsziekten te melden. Al deze acties moeten leiden tot vroegtijdige signalering van gezondheidsklachten en een verbeterde meldingsfrequentie. Hoe meer werknemers aan de bel trekken en hoe meer artsen beroepsziekten melden, hoe vollediger het overzicht en hoe beter de opsporing van beroepsziekten.

Tijd voor actie dus. Bij het ministerie van SZW, maar ook bij alle andere betrokkenen.

> LEES OOK: De nieuwe Arbowet helemaal up-to-date

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

Reageer op dit artikel