De Inspectie SZW onderzoekt klachten en ongevallen en inspecteert branches waar grote risico's spelen rond arbeidsmarktfraude of de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Als de Inspectie SZW overtredingen constateert, treft ze maatregelen, eventueel gecombineerd met een sanctie. Dat kan door middel van een mondelinge afspraak, een waarschuwing of eis, een boeterapport, stillegging van het werk, een proces-verbaal of een last onder dwangsom. Naast het laatste nieuws over Inspecties vind je op www.arbo-online.nl onder andere blogs, jurisprudentie en verdiepende achtergrondartikelen van gerenommeerde deskundigen en mensen uit de praktijk.
Wie controleert de Arbowet?

In Nederland zorgt de arbowetgeving ervoor dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. En eerlijk. Maar wie controleert of werkgevers en...

Zo werkt de Inspectie SZW: 6 trends

Meer onderzoek, minder preventie. De Inspectie SZW moet ‘scherp aan de wind zeilen’ vanwege een krap budget, zegt Marc Kuipers, inspecteur-generaal...

100% participatie zonder compliance

Voor bedrijven die door de Inspectie SZW op de vingers zijn getikt zou de inzet van de Scan Veilig Gedrag verplichte kost moeten worden.

Het mysterie van de vallende balk

Een balk valt op de rug van een werknemer. Hoe of waardoor is niet meer vast te stellen. Verder dan het invullen van een ongevalsformulier is het...