De Inspectie SZW onderzoekt klachten en ongevallen en inspecteert branches waar grote risico's spelen rond arbeidsmarktfraude of de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Als de Inspectie SZW overtredingen constateert, treft ze maatregelen, eventueel gecombineerd met een sanctie. Dat kan door middel van een mondelinge afspraak, een waarschuwing of eis, een boeterapport, stillegging van het werk, een proces-verbaal of een last onder dwangsom. Naast het laatste nieuws over Inspecties vind je op www.arbo-online.nl onder andere blogs, jurisprudentie en verdiepende achtergrondartikelen van gerenommeerde deskundigen en mensen uit de praktijk.