nieuws

Beroepsrisico door bladblazers

Wetgeving

Met het vallen van de bladeren doet een luidruchtig fenomeen zijn intrede in de straten. Reinigingsmedewerkers houden de straten schoon met bladblazers. Maar deze apparaten brengen de nodige risico’s met zich mee voor de werknemers.

Het meest opvallende van de bladblazers is wel de herrie die ze produceren, gemiddeld zo’n 75 tot 100 decibel. Het gevaar van lawaaislechthorendheid begint bij werknemers bij 80 dB(A). De Arbowet verplicht werkgevers om boven deze grens te zorgen voor gehoorbescherming.

Bij 83 dB(A) mag een werknemer nog maar vier uur zonder gehoorbescherming werken, waarbij er geen onacceptabel grote kans op gehoorschade mag bestaan. In de overige vier uur mag dan geen hoog geluidsniveau meer voorkomen. (Bron: Arboportaal.nl)

 

Gehoorbescherming

De gehoorbeschermers moeten het geluid dempen tot 80 dB(A) of lager. Het is voor medewerkers verplicht de gehoorbescherming te dragen bij een dagelijkse geluidsbelasting van 85 dB(A) of hoger. Medewerkers moeten in de gelegenheid worden gesteld een oordeel over de keuze van het soort gehoorbescherming kenbaar te maken. De dagelijkse blootstelling aan lawaai, rekeninghoudend met de dempende werking van de door de werknemer gedragen individuele gehoorbeschermers, mag in geen geval hoger zijn dan 87 dB(A) of de piekgeluidsdruk (Maximaal optredende piekgeluidsdruk) mag in geen geval hoger zijn dan 200 Pa / 140 dB(C) (Bron: Arbo Vakbase).

 

Kankerverwekkend

Het lawaai dat de bladblazers maken is echter lang niet het enige risico. Minstens zo’n groot probleem is de uitstoot van de apparaten die vaak op benzine draaien, en daarbij meer fijnstof, koolwaterstoffen en koolmonoxide uitstoten dan een grote auto. Verschillende Amerikaanse steden hebben om deze reden een algeheel verbod uitgevaardigd op het gebruik van bladblazers op benzine. Volgens oncoloog Barry Boyd van het Greenwich Hospital is de uitstoot van één bladblazer vergelijkbaar met die van veertig auto’s met een stationair draaiende motor.

Reageer op dit artikel