nieuws

Loop eerst eens door de Blauwe Gids

Wetgeving

De Blauwe Gids 2014 met daarin de wettelijke kaders voor toepassing van CE-markering is er nu ook in het Nederlands.

Loop eerst eens door de Blauwe Gids

De Europese Commissie heeft de ‘ Blue Guide on the implementation of EU product rules 2014′ inmiddels in 21 talen beschikbaar gesteld.

Blauwe Gids

De gids over CE-markering bevat onder meer de harmonisatiewetgeving voor producten, de verplichting van spelers in de toeleveringsketen, producteisen, conformiteitsbeoordeling, accreditatie en markttoezicht. Een aantal paragrafen gaat over het vrije verkeer van producten in de EU en over internationale aspecten van de EU-wetgeving voor producten.

EU-landen

De Blauwe Gids geldt voor alle EU-landen. Daarnaast heeft hij ook werkingskracht in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, als deelnemers in de Europese Economische Ruimte (EER). In sommige gevallen is deze ook van toepassing op Turkije.

Bron: www.rvo.nl

 

> Klik HIER om een Nederlandse versie te downloaden van de ‘Blauwe Gids voor de tenuitvoerlegging van EU-productvoorschriften 2014’. Ook de anderstalige versies van dit document zijn op deze pagina beschikbaar als download.

Reageer op dit artikel