nieuws

Procedure schadevergoeding moet beter

Wetgeving

In het proces voor schadevergoeding bij arbeidsongevallen en beroepsziekten is de vaststelling van het causaal verband tussen ziekte en werk het belangrijkste knelpunt. Daarom moet de procedure beter, vindt minister Asscher.

Procedure schadevergoeding moet beter

Door de procedure te verbeteren moet de rekening vaker bij de veroorzaker terecht kunnen komen, stelt de minister van SZW in een brief aan de Tweede Kamer over schadevergoeding bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Rekening

Asscher ziet in de praktijk een opeenstapeling van deskundigenrapporten. Dit maakt de gerechtelijke procedure langdurig, kostbaar, emotioneel zwaar en onoverzichtelijk. Een deel van de slachtoffers laat hierdoor een claim tot schadevergoeding achterwege. Met als gevolg dat in veel gevallen het slachtoffer en de samenleving letterlijk de rekening betalen, niet de veroorzaker. Waar die laatste volgens de minister eigenlijk zou moeten betalen.

Stress

De lange rechtszaken zijn naast duur ook een bron van stress. Ze zijn daarmee niet erg bevorderlijk voor het herstel van zieke mensen en hun re-integratie. Verbetering van de procedure – door sneller duidelijkheid te scheppen over het causaal verband tussen werk en ziekte – zou de juridische procedure met de werkgever bekorten. Dat zou er weer voor kunnen zorgen dat werknemers minder lang stress ervaren. Met mogelijk positieve effecten voor de arbeidsrelatie en re-integratie.

Rapport

Zou met een onafhankelijke medische instantie het causaal verband sneller zijn vast te stellen?Adviesbureau PwC heeft dat onderzocht. In het rapportOnafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten’ adviseert het adviesbureau de minister om “te starten met een minimale variant waarin een medisch en juridisch oordeel wordt gegeven over het oorzakelijk verband tussen de ziekte en het werk”. Doel: geen stapeling van deskundigenrapporten en daardoor een kortere procedure en lagere proceskosten.

Uitgebreide variant

Uiteindelijk zou deze tussenvorm moeten leiden tot een instantie die het volledige geschil beoordeelt. In die uitgebreide variant zou deze instantie ook een uitspraak kunnen doen over de zorgplicht en de schade, aldus de rapportage. Het instellen van een gespecialiseerde rechter zoals de werkgevers dat bepleiten, zou een andere oplossing kunnen zijn.

Asscher gaat het onderzoek bespreken met de sociale partners. Hij verwacht in het tweede kwartaal van 2016 de Kamer te informeren over de uitkomsten en eventuele vervolgstappen.

> TIP: Lees ook Vergoeding affectieschade erkent leed 

Reageer op dit artikel