nieuws

In 8 clicks naar REACH

Wetgeving

Ondernemers die chemische stoffen gebruiken, produceren, importeren of verhandelen, kunnen in 8 clicks zien aan welke verplichtingen zij moeten voldoen.

In 8 clicks naar REACH

Om veilig met chemische stoffen om te gaan zijn er wettelijke kaders: registratie van chemische stoffen (REACH), indeling, etikettering en verpakking (CLP) en veilig werken (arbo). Bedrijven die niet zeker weten of zij voldoen aan alle wettelijke regels, vinden op de nieuwe website een antwoord.

8 clicks

Op de website kunnen bedrijven online vragen stellen over de verordeningen. Ook kunnen zij de website gebruiken om een stappenplan te maken. Door aan te vinken welke activiteiten zij uitvoeren met chemische stoffen of producten, komen ondernemers via actiepunten tot een stappenplan. In maximaal acht clicks weten zij precies wat zij moeten doen. Voeren zij het stappenplan uit, dan weten ze dat zij aan alle verplichtingen voldoen.

REACH

REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. De deadline voor REACH-registratie is 31 mei 2018. Registratie van de chemische stof – waaronder het gebruik, de gevaren en hoe er veilig mee om te  gaan – is nodig om er zeker van te zijn dat de stof na deze datum nog op de markt mag worden gezet. De REACH- en CLP-verordeningen gelden voor ieder bedrijf dat in de Europese Gemeenschap chemische stoffen, mengsels en/of voorwerpen produceert, levert, gebruikt of importeert van buiten de Europese Unie.

Boete

Het doel van de wetgeving is om de veiligheid te verhogen. Niet voldoen aan de wetgeving kan volgens het RIVM tot onveilige situaties leiden. Bovendien kan het bedrijven een boete opleveren. Vrijwel alle chemische stoffen vallen onder REACH, maar voor radioactieve stoffen geldt andere wetgeving.

Bron: RIVM, 4 januari 2016

 

> Het RIVM huisvest sinds 1 januari 2016 zowel de REACH Helpdesk als de CLP Helpdesk. De informatie vanuit de websites van de helpdesks vindt u op chemischestoffengoedgeregeld.nl.
> Meer weten over beroepsziekten? Pak het praktisch aan met de casus in het boek Beroepsziekten voorkomen.

Reageer op dit artikel