nieuws

Complexe regelgeving kost chemie 10 miljard

Wetgeving

Maar liefst 10 miljard euro op jaarbasis. Dat kost de uitvoering van Europese wet- en regelgeving de chemische industrie in de Europese Unie. Die kosten zijn in tien jaar tijd verdubbeld.

Complexe regelgeving kost chemie 10 miljard

Dit blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie over de periode 2004 tot 2014.

Aangetoonde kosten chemie slechts deel van totale kosten regeldruk

Het gaat vooral om regels voor industriële emissies (33% van de kosten), chemische producten (29%) en de veiligheid van werknemers (24%). De aangetoonde kosten vormen slechts een deel van de totale kosten van regeldruk. Het rapport laat de kosten van algemene wetgeving en wet- en regelgeving voor energieprijzen namelijk buiten beschouwing.

Volgens het cumulative costs assessment dat de Commissie vorige week heeft gepubliceerd, zullen de uitvoeringskosten alleen maar verder toenemen. Onder andere door nieuwe, strengere grenswaarden aan emissies van stoffen. En ook door hogere ambities voor de reductie van CO2-emissies en verhoging van de energie-efficiëntie van chemische productie-installaties.

Twee kanten medaille: bescherming mens & milieu en financiële last

De complexe Europese wet- en regelgeving voor chemische stoffen en de inspanningen vanuit de chemie zelf moeten mens en milieu beschermen, stelt Cefic, de Europese brancheorganisatie voor de chemische industrie. Maar de keerzijde van die medaille is de bijzonder grote financiële last. De aangetoonde kosten vormen onderhand 12 procent van de toegevoegde waarde van de Europese chemische industrie. Dat varieert van bijna 3 procent voor kunststoffen tot 23 procent voor gewasbeschermingsmiddelen. Marco Mensink, directeur-generaal van Cefic, stelt in een reactie dat de feiten uit het rapport duidelijk maken dat Europa zich moet concentreren op concurrentievermogen, met regeldruk als belangrijk onderdeel.

Geen conclusies over effect regeldruk op mondiaal concurrentievermogen

Het rapport trekt geen conclusies over het effect van de regeldruk op het mondiale concurrentievermogen van de chemie in Europa. Om dat alsnog in kaart te brengen, zal een vervolgonderzoek de kosten van regeldruk vergelijken met die van andere regio’s. Cefic stelt dat het intussen in samenwerking met Europese instellingen blijft onderzoeken hoe de regelgeving goedkoper en gebruiksvriendelijker kan. Uitgangspunt daarbij is handhaving van het hoge niveau van veiligheid, gezondheid en milieu.

 

Bekijk de cumulative costs assessment van de Europese Commissie

>Op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen op het gebied van BRZO?Volg de masterclass BRZO/ARIE

>ARBO Actualiteitendag – De nieuwe Arbowet in de praktijk

In één dag weer helemaal op de hoogte van alle recente en komende wetswijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, praktisch en interactief? Schrijf u in voor de Arbo Actualiteitendag. Centrale thema’s: de nieuwe Arbowet in de praktijk (preventiemedewerkers, nieuwe rol bedrijfsarts), actualiteiten omtrent privacy en de wet flexibel werken.

Reageer op dit artikel