nieuws

Bedrijfsarts krijgt rol bij discriminatie

Wetgeving

Het ministerie van SZW wil dat bedrijfsartsen meehelpen met het vergroten van kennis over werk en zwangerschap. De overheid wil zo zwangerschapsdiscriminatie voorkomen.

Bedrijfsarts krijgt rol bij discriminatie

In een brief aan de Tweede Kamer geeft Asscher de stand van zaken in de strijd tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Eerder dit jaar vroeg het College voor de Rechten van de Mens om hierbij nadrukkelijk aandacht te geven aan de benadeling van zwangeren.

Discriminatie taai en hardnekkig probleem

Asscher kondigt in zijn brief een aantal stappen aan tegen zwangerschapsdiscriminatie, waaronder handhaving en werken aan kennis en bewustwording. Hij ziet daarbij een taak weggelegd voor bedrijfsartsen, maar ook voor hrm’ers, medewerkersnetwerken en ondernemingsraden. “Discriminatie is een taai en hardnekkig probleem dat vele uitingsvormen kent en op allerlei facetten van de arbeidsmarkt voorkomt”, schrijft Asscher. “De aanpak van discriminatie vergt dan ook tijd, een omslag in denken en vooral de aandacht van iedereen.”

Discriminatie is een taai en hardnekkig probleem dat op allerlei facetten van de arbeidsmarkt voorkomt

Minister Asscher, ministerie van SZW

Discriminatie kent vele uitingsvormen

Wanneer bedrijven openlijk discrimineren, zoals bedrijven die homoseksuele werknemers of stagiairs weigeren, past volgens Asscher een harde aanpak. De overheid zal met deze bedrijven geen zaken meer doen. Dit kan echter alleen wanneer de bedrijven door de strafrechter zijn veroordeeld voor arbeidsmarktdiscriminatie. Vaker gaat het om indirecte en onbewuste vormen van discriminatie. Asscher heeft de Inspectie SZW opdracht gegeven om hier extra alert op te zijn.

Team arbeidsmarktdiscriminatie controleert

Sinds 2015 kent de Inspectie een team arbeidsmarktdiscriminatie. In het eerste jaar bezocht het team tachtig bedrijven, dit jaar ruim tweehonderd. Bij 80 tot 90 procent van de bezoeken bleek het voor de inspecteurs nodig om een ‘eis tot naleving’ te stellen. Dat betekent dat het bedrijf geen anti-discriminatiebeleid voert of niet weet wat de Arbowet op dit gebied voorschrijft. Bij een eis tot naleving krijgt de zondaar een tweede kans. Blijkt dat de zaken bij een vervolgbezoek nog niet in orde zijn, dan deelt de Inspectie een boete uit.
> Om werkgevers een handje te helpen heeft de Inspectie SZW een folder gemaakt waarin zij de specifieke inhoud van een anti-discriminatiebeleid volgens de Arbowet uitlegt.

 

Reageer op dit artikel